Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

ČZPI uskutečňuje kontrolu potravin tak, aby optimálním způsobem a s přihlédnutím k aktuálním podnětům zabezpečila prověřování povinností a požadavků právních předpisů, v jejichž rámci provádí dozor. Trvalou prioritou kontroly v roce 2001, podobně jako v předešlých letech, byly především zdravotní nezávadnost potravin, to znamená sledování mikrobiologických požadavků a požadavků na obsah cizorodých látek, a potraviny klamavě označené.

Kontrola, kterou ČZPI provádí, je kontrola cílená. Uskutečňuje se na základě aktuálních podnětů, jako jsou zjištění inspektorů v terénu, analýzy výsledků předchozích kontrol, oznámení jiných orgánů státní správy, sdělovacích prostředků a spotřebitelů atd. Taková kontrola je zaměřena na komodity a podnikatele, kde je možné nedostatky předpokládat. Uskutečňuje se neprodleně po obdržení podnětu a jejím bezprostředním cílem je co nejdříve dosáhnout odstranění závad. Mezi takové kontroly patřily v roce 2001 např. kontrola fenyklového čaje podezřelého z obsahu semen jedovatého durmanu obecného, kontrola potravin pro zvláštní výživu na bázi bylinných extraktů s nadlimitním obsahem těžkých kovů a některé jiné.

Jiným způsobem se uskutečňují kontroly preventivní. Většinou se plánují v delším časovém horizontu a jejich cílem je spíše monitorování, zjišťování současného stavu, snaha nedostatkům předcházet (v roce 2001 to byla např. velká část kontroly ve výrobě, plánovaná kontrola mikrobiologických požadavků atd.). Avšak i kontrola preventivní je ve své podstatě kontrolou cílenou.

Všechny výsledky kontrolní činnosti ČZPI je potřeba správně interpretovat. Údaje, které jsou v této zprávě uvedeny, nejsou a nemohou být ukazatelem obecné úrovně jakosti potravin nabízených spotřebiteli na trhu, podávají však informaci o aktuálních trendech v oblasti kontroly potravin, jak ji ČZPI uskutečňuje.