Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

V roce 2001 se uskutečnilo 259 seminářů a přednášek pro zaměstnance ČZPI. Celkově se odborného vzdělávání zúčastnilo 1584 zaměstnanců, kdy v průměru byl zaměstnanec ČZPI školen 4 dny. Odborné semináře především souvisely se zdravotní nezávadností potravin, jakostí, zaváděním systému kontroly kritických bodů ve výrobě, duševním vlastnictvím, problematikou Evropské unie a legislativou. Pracovníci se dále individuálně účastnili seminářů, které úzce souvisejí s jejich profesním zaměřením (akreditace laboratoří, certifikace, výpočetní technika atd.). Na základě Usnesení vlády č. 410/2000 bylo také podporováno jazykové vzdělávání zaměstnanců.

Kromě odborného vzdělávání zaměstnanců se v roce 2001 skutečnil projekt “Manažerské dovednosti”, kdy ve třech třídenních cyklech bylo proškoleno 32 vedoucích pracovníků ČZPI. Tento projekt navazoval na předchozí obdobně zaměřené školení vrcholového managementu. Cílem výcvikového kurzu bylo především zdokonalit tuto cílovou skupinu v dovednostech správné komunikace a zvýšit efektivitu jejich práce při aplikaci moderních manažerských metod.

Projekt Phare CZ 9809-04-01&02 “Podpora České zemědělské a potravinářské inspekce”, který byl zahájen v polovině roku 2000, pokračoval v roce 2001 sérií seminářů o zavádění a kontrole kritických bodů ve výrobě pro malé výrobce pekařských výrobků, pro výrobce vína a výrobce čerstvého ovoce a zeleniny. Tyto semináře výrobcům napomohly splnit podmínky pro výrobu zdravotně nezávadných potravin.

Projekt byl završen dvěma semináři pro inspektory ČZPI o kontrole kritických bodů a o kontrole jakosti čerstvého ovoce a zeleniny, které se konaly v zahraničí a byly hrazeny z prostředků úřadu TAIEX. Inspektoři měli možnost seznámit se s prací svých zahraničních kolegů přímo v terénu a konzultovat své pracovní postupy s odborníky z kontrolních orgánů v Irsku a Velké Británii.

Projekt o hodnotě více než 12 milionů korun byl ukončen v červnu 2001 setkáním představitelů ČZPI, Delegace Evropské komise v ČR, Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí a irské firmy IAFD, která celý projekt organizačně zajišťovala. Během jednoho roku jeho trvání se konalo více než 30 různých kurzů a seminářů, a to jak pro zaměstnance ČZPI, tak pro české výrobce potravin. Projekt svým širokým záběrem napomohl k vytvoření předpokladů pro realizaci evropské politiky bezpečnosti potravin založené na spojité kontrole potravinového řetězce a přenesení odpovědnosti za nezávadnost potravin na výrobce.

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1028 o Pravidlech, kterými se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech, bude v následujícím období ČZPI zpracovávat koncepci vzdělávání, která bude v souladu s tímto usnesením. Prioritou v oblasti vzdělávání bude adresné proškolování zejména inspektorů jak v odborných tématech, tak v oblasti komunikačních dovedností.