Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Certifikace ovoce a zeleniny

ČZPI je na základě Rozhodnutí Rady OECD z roku 1990 oprávněna vydávat certifikáty na vyvážené produkty ve smyslu mezinárodních norem EHK/OSN.

Smyslem certifikace je umožnit tuzemským producentům širší uplatnění na zahraničních trzích a naopak omezit možnost dovozu méně kvalitního zboží do ČR, tedy zkvalitnění obchodu čerstvým ovocem a zeleninou mezi ČR a zeměmi, které přistoupily na systém certifikace v rámci OECD. Pravidla certifikace se týkají také reexportu.

Základem interpretačních norem OECD jsou normy Evropské hospodářské komise OSN. Normy EHK/OSN platí pro obchod mezi členskými státy EHK/OSN a pro dovoz ovoce a zeleniny do těchto států. S těmito normami jsou harmonizovány jak normy EU, tak normy ČR (ČSN). V roce 2001 vydala ČZPI 474 certifikátů pro vývoz čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny.

Certifikace vína

Od roku 1992 je ČZPI pověřena Výborem pro víno při Komisi EU vydávat certifikáty pro export révového vína vyváženého z ČR do zemí EU. Mezinárodní certifikát je vydáván na základě výsledků příslušných analýz provedených akreditovanou laboratoří ČZPI. V roce 2001 vydala ČZPI celkem 104 certifikátů pro vývoz vína do Spolkové republiky Německa, Finska, Japonska, Švýcarska, Švédska, Chorvatska a Nizozemí.

Certifikace v systému GOST R

Na základě akreditace orgány Ruské federace (GOSSTANDART - obdoba ÚNMZ v Praze a GOSKOMSANEPIDNADZOR - hygienická služba Ruské federace) v roce 1996 a následné reakreditace v roce 2000, provádí ČZPI, jako jediná v ČR v oblasti potravin, certifikační činnost podle ruského systému GOST R. Výsledkem této činnosti jsou podklady pro vývoz potravin do Ruské federace.

Certifikace ostatní

Od roku 2000 je ČZPI akreditována Národním akreditačním orgánem - Českým institutem pro akreditaci, ve smyslu ČSN EN 45 011, jako certifikační orgán pro certifikaci výrobků. Na základě získaného osvědčení a pozitivního auditu v roce 2001, může ČZPI provádět certifikaci potravin.

V průběhu roku 2001 ČZPI zajišťovala nepovinnou certifikaci, to znamená, že na základě žádosti podnikatelů vydávala certifikáty na potraviny a suroviny. Certifikáty jsou požadovány převážně pro vývoz, proto i rozsah zkoušek je stanovován většinou podle požadavků zahraničního odběratele.