Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Česká zemědělská a potravinářská inspekce inspekce má na všech sedmi regionálních inspektorátech laboratoře. Laboratoře inspektorátů v Praze, Hradci Králové, Olomouci a v Brně jsou akreditované národním akreditačním orgánem - Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., v souladu s požadavky evropské normy 45001. Vzhledem k tomu, že ČSN EN 45001 byla nahrazena ČSN EN ISO 17025, převezmou uvedené laboratoře požadavky této normy nejpozději v roce 2002. Tyto laboratoře provádějí rozbory fyzikálně chemické, mikrobiologické a smyslové.

Každá ze čtyř akreditovaných laboratoří je mimo jiné specializovaná na určité typy stanovení.

Laboratoř inspektorátu v Praze je zaměřena na stanovení vitamínů, pesticidů, na metody zkoušení lihu a další. Laboratoř v Brně je zaměřena například na metody zkoušení vína a průkaz GMO v potravinách. Laboratoř v Hradci Králové je zaměřena zejména na stanovení chemických prvků, organochlorových pesticidů, polychlorovaných bifenylů a laboratoř v Olomouci je zaměřena na stanovení mykotoxinů, především aflatoxinů. Laboratoře inspektorátů v Táboře, v Plzni a v Ústí nad Labem provádějí pouze mikrobiologické rozbory potravin.

ČZPI pořádá již od roku 1993 pravidelně mezilaboratorní porovnávací zkoušky (systém MTZL), které byly zařazeny do Národního systému porovnávacích zkoušek. Organizace a vyhodnocování MTZL probíhá ve spolupráci s ČIA (Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.).V roce 2001 proběhla, případně byla zahájena, tato kola porovnávacích testů:

  • Stanovení kyseliny sorbové a oxidu siřičitého ve víně
  • Stanovení obsahu alkoholu, cukru, bezcukerného extraktu a těkavých kyselin ve víně
  • Stanovení vitamínů v potravinách pro zvláštní výživu
  • Stanovení ftalátů, benzenu, toluenu, xylenu, ethylkarbamátů, metanolu a vyšších alkoholů v destilátu
  • Stanovení dusičnanů v masozeleninovém výrobku
  • Stanovení cyklamátu v nápoji
  • Stanovení kyselosti, pH, refraktometrické sušiny v nápoji
  • Stanovení vybraných mikroorganismů v potravinách

Laboratoře ČZPI se pravidelně účastní mezinárodních porovnávacích testů. V roce 2001 to byly anglické testy v systému FAPAS (fyzikálně chemická stanovení) a FEPAS (mikrobiologická stanovení), nizozemské testy v systému CHEK (fyzikálně chemická stanovení), švédské testy v oblasti mikrobiologie a další.