Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Za nedostatky, které inspektoři zjistili při kontrolách, byly kontrolovaným osobám uloženy pokuty. V roce 2001 uložila ČZPI 2 453 pokut ve správním řízení v celkové výši 28 678 000 Kč. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

Hlavním důvodem k uložení pokut ve správním řízení bylo zejména nedodržení těchto ustanovení právních předpisů (v závorce je uveden počet případů, kdy porušení příslušného ustanovení bylo důvodem k uložení pokuty):

  • § 11 odst. 1 písm. d) zákona o potravinách (950),
  • § 10 odst. 1 písm. c) zákona o potravinách (763),
  • § 6 zákona o potravinách (750),
  • § 10 odst. 1 písm. a) zákona o potravinách (606),
  • § 10 odst. 1 písm. b) zákona o potravinách (542),
  • § 11 odst. 1 písm. c) zákona o potravinách (470),
  • § 8 zákona o potravinách (465),
  • § 11 odst. 2 písm. c) zákona o potravinách (368),
  • § 11 odst. 2 písm. a) zákona o potravinách (344),
  • § 11 písm. h) bod 2. zákona o vinohradnictví a vinařství (196).

Jestliže je u kontrolované osoby zjištěno současně porušení více ustanovení právního předpisu, je pokuta ukládána souhrnně za všechny zjištěné nedostatky. Počet uložených pokut je tedy nižší, než kolik je zjištěných porušených ustanovení právních předpisů.

Jinou formou sankcí jsou zákazy. V roce 2001 byly uloženy zákazy na potraviny a tabákové výrobky v celkové hodnotě 29 531 000 Kč. Z toho podíl z výroby činil 11 088 000 Kč, podíl z obchodní sítě - dovozové potraviny 11 933 000 Kč a podíl z obchodní sítě - tuzemské potraviny 6 510 000 Kč.

V rámci komodit byly nejvyšší hodnoty zákazů uloženy u lihovin (u nich činila celková výše zákazů 6 199 000 Kč), zpracovaného ovoce - zeleniny (3 379 000 Kč), vína (2 711 000 Kč) a zvláštní výživy (2 319 000 Kč).