Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

ČZPI přijímá stížnosti a oznámení spotřebitelů i dalších subjektů (orgánů státní správy, sdělovacích prostředků apod.), které jsou podnětem ke kontrole.

V roce 2001 přijala ČZPI 2 029 podnětů a jejich počet se stále zvyšuje. Podílejí se významnou měrou na zaměření kontroly. Převážná většina podnětů byla podána přímo spotřebiteli. Významnou pomocí při jejich řešení je spolupráce s ostatními státními institucemi, část podnětů obdržela ČZPI např. od orgánů ochrany veřejného zdraví, České obchodní inspekce, Státní veterinární správy a Policie ČR. V některých případech se ČZPI zabývala i podněty, pocházejícími ze sdělovacích prostředků.

Předmětem podnětů bývají nejčastěji neodpovídající jakost potravin, prodej potravin s prošlou dobou použitelnosti a minimální trvanlivosti, hygienické nedostatky v prodejnách, nevyhovující podmínky uchování potravin a klamavé označení.

Z pohledu komodit se podněty nejčastěji týkaly čerstvého ovoce a zeleniny, výrobků studené kuchyně, masných, pekařských a cukrářských výrobků. Poměrně často si spotřebitelé stěžují také na kvalitu alkoholických nápojů.

Na základě některých podnětů jsou zjištěna závažná porušení právních předpisů. Příkladem může být upozornění spotřebitele na zdravotní potíže po požití pražených arašídů. Provedenými rozbory bylo zjištěno desetinásobné překročení limitu aflatoxinu B1.