Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Tato oblast činnosti zahrnuje kontrolu maloobchodní sítě a velkoobchodní sklady.

Systém kontroly v maloobchodní síti naznal v roce 2001 podstatné změny. Tato změna spočívala zejména v systematické kontrole super a hypermarketů velkých obchodních řetězců, které mají své provozovny po celém území ČR. Hlavní důvod pro takto organizovanou kontrolu byl fakt, že se velké obchodní řetězce v současné době stávají (v množství prodaných potravin) jedním z nejdůležitějších subjektů prodeje potravin v ČR.

Kontrola menších obchodů, stejně tak i odběr vzorků pro laboratorní analýzy, byl prováděn na základě plánu kontroly krajských inspektorátů.

Vysoký počet kontrol v maloobchodní síti byl rovněž uskutečněn na základě stížností a podnětů spotřebitelů. Ve většině případů, kdy se inspekce uskutečnila na základě oznámení stěžovatele, se kromě šetření vlastního předmětu stížnosti prováděla kontrola dodržování i dalších povinností.

Z hlediska požadavků stanovených právními předpisy byla inspekce v maloobchodní síti zaměřena na dodržování hygieny při prodeji, na vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin, na dodržování dat použitelnosti a minimální trvanlivosti, správnost označení, balení, doklady, které provázejí zboží atd.

V rámci kontroly podmínek skladování se inspektoři soustředili na dodržování teplotních režimů pro uchovávání chlazených a mrazených potravin i na další potraviny se stanovenými teplotami při uvádění do oběhu.

Z hlediska kontroly jednotlivých potravních komodit byly kontroly v maloobchodní síti zaměřeny nejvíce na čerstvé ovoce a zeleninu, masné výrobky, mléčné výrobky, zpracované ovoce a zeleninu, víno, lihoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a studenou kuchyni.  

Ve velkoobchodech byla kontrola zaměřena zejména na importované potraviny a na došetřování nevyhovujících vzorků zjištěných v maloobchodě.