Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

V roce 2001 provedli inspektoři ČZPI celkem 8 080 kontrol výrobců, při kterých bylo prověřeno 4 450 provozoven (výrobních míst), z nichž mnohé byly kontrolovány opakovaně. Z pohledu komodit proběhlo nejvíce kontrol v pekárnách, u výrobců studené kuchyně a u výrobců cukrářských výrobků. To koresponduje s počtem registrací u ČZPI: k 31. 12. 2001 bylo zaregistrováno 2 364 výrobců pekařských výrobků, 1 414 výrobců cukrářských výrobků a 1 369 výrobců studené kuchyně.

Ve většině případů byl předmětem kontroly systém kritických bodů, tedy to, zda byly splněny požadavky vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 147/98 Sb. Dalšími předměty inspekcí byla zdravotní nezávadnost potravin, jakost, plnění uložených opatření a dodržování požadavků na hygienické podmínky.

2 745 kontrol ve výrobě bylo, mimo jiné, zaměřeno na zdravotní nezávadnost potravin. Při 204 kontrolách (to je 7,4 %) bylo zjištěno porušení zdravotní nezávadnosti, nejvíce v rámci komodity cukrářské výrobky (při 49 kontrolách), dále v rámci komodity výrobky studené kuchyně (při 29 kontrolách) a pekařské výrobky (při 13 kontrolách).

6 042 kontrol bylo zaměřeno na systém kritických bodů. Z dosažených výsledků vyplývá, že 68,2 % hodnocených výrob zcela splňuje požadavky příslušné prováděcí vyhlášky na systém kritických bodů a u 31,8 % byly zjištěny nedostatky (to je, že systém buď zcela chyběl nebo byl v různých fázích rozpracovanosti). Mezi obory s nejvyšším podílem výrob bez závad patřily komodity pivo, jedlá sůl, čerstvé ovoce, nealkoholické nápoje, zvláštní výživa a mlýnské obilné výrobky. Naopak, mezi obory s největším podílem výrob s nedostatky patřily komodity čokoláda - cukrovinky, cukrářské výrobky, zmrzliny - mražené krémy a pekařské výrobky. Při zjištění nedostatku v rámci kontroly systému kritických bodů bylo uloženo opatření. Lhůty pro odstranění závad byly voleny s ohledem na konkrétní situaci, aby byly pro výrobce reálné. Prioritním cílem bylo zajistit splnění požadavků příslušné prováděcí vyhlášky, zlepšení stavu, nikoliv ukládat pokuty.

Z výsledků kontroly systému kritických bodů k datu 31. 12. 2001 vyplývá, že došlo k výraznému zlepšení oproti předešlému období: např. k datu 31. 3. 2000 bylo při stejných kontrolách zcela bez závad 26,1 % výrob a s nedostatky 73,9 % výrob. 2 729 kontrol bylo zaměřeno na plnění uložených opatření, ve 446 případech (to je 16,3 %) kontrolovaná osoba uložené opatření nesplnila.