Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Vážení přátelé,
 
už několik let se Česká zemědělská a potravinářská inspekce, společně s ostatními úřady a institucemi, ubírá náročnou cestou, nazývanou "harmonizace české legislativy s právem Evropské unie". Harmonizujeme legislativu i vlastní kontrolní činnost s vidinou cíle donedávna poněkud vzdáleného a pro mnohé nepříliš konkrétního. Jeho obrysy se však začínají vyjasňovat a není pochyb o tom, že se blížíme do finiše zdlouhavé a náročné cesty, která vede k definitivnímu začlenění České republiky do struktur Evropské unie.

Harmonizace, která se možná za posledních několik let stala jakýmsi stále opakovaným klišé, nebyla a není samoúčelná. Pro inspekci nikdy neznamenala a neznamená pouhé "opisování" od jiných. ČZPI nehodlá dělat jen to, co již jinde dělají druzí, nechce pouze nekriticky přebírat zavedené postupy tam, kde si je sama vědoma kvalitní úrovně a dobře fungujícího systému. Harmonizace pro nás znamená sladění činností, plnohodnotné propojení vzájemně předávaných informací a partnerský vztah vůči ostatním kontrolním orgánům Evropy.

Dosud inspekce chránila zájmy deseti milionů českých spotřebitelů a poctivých podnikatelů. Nyní nastává doba, kdy tato ochrana nabývá nové dimenze, ČZPI se ve velmi blízké budoucnosti stane součástí systému, který musí ochránit několik set milionů občanů Evropy. Potraviny, které bude brzy ČZPI kontrolovat, již nebudou směřovat pouze k českému spotřebiteli. Nyní se dostanou na stůl kteréhokoli z obyvatel sjednocené Evropy. Inspekce tak se vší vážností a spolehlivostí převezme odpovídající díl zodpovědnosti, který jí bude příslušet. Zboží, které bude procházet přes "český dvůr", bude důvěryhodné i pro ostatní země, jež nebudou mít důvod obávat se českých potravin. Naopak, ani český spotřebitel, jehož důvěra v bezpečnost potravin na našem trhu, má rostoucí tendenci, nebude mít proč pochybovat.

Hodina "H" je na dohled. Česká zemědělská a potravinářská inspekce je připravena plynule se zapojit do celoevropského systému dohledu nad potravinami. Naše dosavadní zkušenosti a znalosti, plynoucí z otevřené a úzké spolupráce s řadou inspekčních orgánů jiných evropských zemí, nás naplňují jistotou, že kráčíme po správné cestě. Česká zemědělská a potravinářská inspekce je připravena - dokonce s určitou rezervou a náskokem, stát se plnohodnotným členem této významné evropské struktury. Zpráva o činnosti ČZPI za loňský rok, kterou nyní máte před sebou, je toho dokladem.

podpis.jpg

Ing. Jakub Šebesta
  ústřední ředitel

V Brně 1.2. 2002

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25