Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

V roce 2000 uložila ČZPI za porušení povinností stanovených právními předpisy 2 874 pokut ve správním řízení v celkové výši 31 382 300 Kč.

Hlavním důvodem k uložení pokut ve správním řízení bylo zejména nedodržení těchto ustanovení právních předpisů (v závorce je uveden počet případů, kdy porušení příslušného ustanovení bylo důvodem k uložení pokuty):

  • 1. § 11 odst. 1 písm. d) zákona o potravinách (1 307)
  • 2. § 6 zákona o potravinách (1 131)
  • 3. § 10 odst. 1 písm. c) zákona o potravinách (1 024)
  • 4. § 8 zákona o potravinách (831)
  • 5. zákona o vinohradnictví a vinařství (655)
  • 6. § 11 odst. 1 písm. c) zákona o potravinách (641)
  • 7. § 11 odst. 2 c) zákona o potravinách (557)
  • 8. § 10 odst. 1 písm. b) zákona o potravinách (475)
  • 9. § 10 odst. 1 písm. a) zákona o potravinách (446)

Jestliže je u kontrolované osoby zjištěno současně porušení více ustanovení právního předpisu, je pokuta uložena souhrnně za všechny zjištěné nedostatky. Počet uložených pokut je tedy výrazně nižší, než kolik je zjištěných porušených ustanovení.

graf4.jpg

Do oběhu bylo zakázáno uvádět potraviny za 26 508 882 Kč (z toho byly zakázány dovozové výrobky v obchodech za 12 420 538 Kč, tuzemské výrobky v obchodech za 6 372 106 Kč a výrobky zjištěné ve výrobě za 7 716 238 Kč).