Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

ČZPI přijímá stížnosti a oznámení spotřebitelů i dalších subjektů (orgánů státní správy, sdělovacích prostředků) na nedodržování povinností právních předpisů při uvádění potravin do oběhu. Tyto podněty se významnou měrou podílejí na zaměření kontroly.

V roce 2000 přijala ČZPI 1 655 stížností a podnětů a jejich počet se rok od roku zvyšuje. Část oznámení přišla od krajských a okresních hygienických stanic, České obchodní inspekce, Státní veterinární správy nebo Živnostenského úřadu.

Převážná většina stížností byla však podána spotřebiteli. Stále větší počet podnětů od spotřebitelů neznamená, že by se zhoršovala úroveň jakosti nebo zdravotní nezávadnosti prodávaných potravin. Je důsledkem častější prezentace ČZPI v médiích včetně internetu (www.czpi.cz), rostoucího zájmu spotřebitelské veřejnosti o problematiku potravin a celkově důsledkem rostoucí informovanosti veřejnosti.

Předmětem stížností byly nejčastěji neodpovídající jakost, prodej potravin s prošlou dobou použitelnosti a minimální trvanlivosti, hygienické nedostatky na prodejnách, nevyhovující podmínky uchování a klamavě označené potraviny.

Z hlediska komodit se stížnosti nejčastěji týkaly čerstvého ovoce a zeleniny, lahůdek, masných, pekařských a cukrářských výrobků. Poměrně často si spotřebitelé stěžovali také na kvalitu alkoholických nápojů.

Nejvíce stížností bylo podáno na prodej potravin v menších samoobsluhách a pultových prodejnách, v menší míře na prodej v supermarketech.