Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

Tato oblast činnosti zahrnuje kontrolu maloobchodní sítě (včetně tržnic) a velkoobchodní sklady.

V maloobchodní síti se relativně vysoký počet kontrol uskutečnil na základě stížností a podnětů spotřebitelů. Dalším důvodem pro tyto kontroly byly plány jednotlivých inspektorátů, odběry vzorků např. v rámci ústředně řízených kontrol a dohledávání nevyhovujících potravin zjištěných při kontrolách u výrobců. Ve většině případů, kdy se inspekce uskutečnila na základě oznámení stěžovatele, se kromě šetření vlastního předmětu stížnosti prováděla také kontrola dodržování dalších povinností.

Z hlediska požadavků stanovených právními předpisy byla inspekce zaměřena na dodržování hygieny při prodeji, na vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin, na dodržování dat použitelnosti a minimální trvanlivosti, správnost označení, balení, doklady které provázejí zboží atd. V rámci kontroly podmínek skladování se inspektoři soustředili na dodržování teplotních režimů pro uchovávání chlazených a mrazených potravin i na další potraviny se stanovenými teplotami při uvádění do oběhu, například na cukrářské výrobky, mléčné výrobky, čerstvé houby nebo výrobky, kde teplotu skladování deklaroval výrobce.

Z hlediska oborů byly kontroly v kamenných obchodech zaměřeny nejčastěji na čerstvé ovoce a zeleninu, zpracované ovoce a zeleninu, masné výrobky, mléčné výrobky, víno, lihoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a studenou kuchyni. V prodejnách u benzínových čerpadel byly zaměřeny na studenou kuchyni (bagety), nealkoholické nápoje, cukrovinky, trvanlivé pečivo a další. Na tržištích, včetně prodeje na poutích, byly kontroly zaměřeny zejména na lihoviny, prodej čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny v zimním období, prodej čokolád, čokoládových cukrovinek a hub v letním období. Specifikem kontrol na tržištích byly velikonoční a vánoční trhy a vybavení stánků.

Ve velkoobchodech byla kontrola zaměřena zejména na importované potraviny a na došetřování nevyhovujících vzorků zjištěných v maloobchodě, z hlediska komodit na jakost ovoce a zeleniny.