Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

V roce 2000 provedli inspektoři ČZPI celkem 10 174 kontrol výrobců, při kterých bylo prověřeno 5 314 provozoven (výrobních míst), z nichž mnohé byly kontrolovány opakovaně. Ve většině případů byl předmětem kontroly systém kritických bodů (SKB), tedy to, zda byly splněny požadavky vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 147/98 Sb. Termín pro zavedení SKB stanovila tato vyhláška do 31. 12. 1999, inspekce SKB proto započaly v lednu 2000.

Z pohledu komodit proběhlo nejvíce kontrol v pekárnách, u výrobců studené kuchyně a u výrobců cukrářských výrobků. To koresponduje s počtem registrací u ČZPI: k 31.12.2000 bylo zaregistrováno 2 098 výrobců pekařských výrobků, 1 296 výrobců cukrářských výrobků a 1 170 výrobců studené kuchyně.

Mezi obory s nejvyšším procentem zavedených SKB patřila výroba přírodních sladidel, piva, mlýnských obilných výrobků a škrobu - škrobárenských výrobků. Naopak mezi obory s nejmenším procentem zavedení SKB patřily cukrářské výrobky - těsta, zmrzliny - mražené krémy a houby. Přitom bylo zjištěno, že někteří výrobci, přestože měli zaveden SKB ve smyslu platných právních předpisů, vyrobili potravinu s porušenou zdravotní nezávadností. Kromě kontrol zavedení SKB bylo u výrobců kontrolováno i splnění dalších požadavků právních předpisů. Jednalo se např. o odběry vzorků pro kontrolu zdravotní nezávadnosti.

Při zjištění nedostatku v rámci kontroly SKB bylo uloženo opatření. Lhůty opatření pro jejich odstranění byly voleny s ohledem na konkrétní situaci, aby nebyly pro výrobce nereálné. Cílem kontrol SKB bylo zajistit splnění požadavků právních předpisů a zmapovat situaci, nikoliv ukládat pokuty.

Kontroly SKB v minulém roce ukázaly patrné rozdíly v podmínkách výrobců. Obecně lze říci, že úroveň v zavádění SKB roste s "velikostí" výrobního subjektu. To znamená, že plně fungující SKB je zpravidla u ekonomicky či manažersky silnějších subjektů. Méně nedostatků je rovněž spíše u výrob s úzkým sortimentem produkce, s jednoduššími technologiemi a v případě epidemiologicky nerizikových potravin.