Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

Inspektoři ČZPI provedli v uplynulém období 31 807 jednotlivých kontrol: v maloobchodní síti - 18 002, ve výrobě - 10 174, ve velkoobchodech - 3 488 a na ostatních místech (např. v restauracích) - 143. Vzestup počtu kontrol ve výrobě oproti roku 1999 (kdy bylo uskutečněno celkem 4 623 kontrol) souvisel především s kontrolami zavedení systému kritických bodů, které probíhaly od 1. 1. 2000. Kontrolami bylo celkem zjištěno 10 875 nevyhovujících vzorků potravin a tabákových výrobků, které nesplnily požadavky právních předpisů na zdravotní nezávadnost, jakost a označování

Pokud jde o jednotlivé komodity, byly nejvyšší počty nevyhovujících vzorků zjištěny u čerstvé zeleniny, lihu a lihovin, révového vína, čerstvého ovoce, studené kuchyně, cukrářských výrobků, masa a masných výrobků a u pekařských výrobků. Relativně vysoké počty nevyhovujících vzorků v rámci těchto oborů jsou dány mimo jiné tím, že se na ně soustředila větší kontrolní pozornost, neboť mají velké zastoupení na trhu, popřípadě vyžadují intenzivní sledování z hlediska zdravotní nezávadnosti.

Z pohledu místa odběru bylo nejvíce nevyhovujících vzorků zjištěno v maloobchodní síti - 8 583 vzorky. Ve výrobě byl zjištěn 1 531 vzorek, ve velkoobchodech 689 vzorků a na ostatní místa připadají 72 nevyhovující vzorky. Při interpretaci tohoto výsledku je nutné zohlednit, že prodejních míst je velký počet a současně je na prodejnách zastoupen široký sortiment výrobků. Zjištěný počet nevyhovujících vzorků je zde tedy přirozeně vyšší než ve výrobě nebo ve velkoobchodech.

 graf2.jpg

graf3.jpg