Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

Prioritou kontroly ČZPI v uplynulém roce, podobně jako v minulých letech, byla zdravotní nezávadnost potravin a potraviny klamavě označené (tzv. "falšované"). Zcela novou oblastí činnosti byla kontrola zavedení systému kritických bodů ve výrobě.

Značná pozornost byla věnována kontrole podmínek, za kterých jsou potraviny uchovávány, především teplot stanovených právním předpisem (např. u zmrazených potravin, nebalených cukrářských výrobků, mražených krémů, mléčných výrobků apod.), anebo deklarovaných výrobcem na obale.

Kontrolní činnost ČZPI byla také zaměřena na správnost označení, dodržování jakostních požadavků, deklarované množství, dodržování dat použitelnosti a minimální trvanlivosti při prodeji i ostatní závazné požadavky stanovené v příslušných zákonech a jejich prováděcích vyhláškách. Inspekce se rovněž zabývala kontrolou plnění uložených opatření.

Určitá část kontrol v obchodní síti i ve výrobě se uskutečnila na základě podnětů spotřebitelů i dalších subjektů, které upozorňovaly na porušování jakosti a na nedodržování hygienických požadavků při prodeji potravin.

Největší význam pro plánování, jak na úrovni ústředního inspektorátu, tak regionů, měl a i nadále bude mít informační systém ČZPI a jeho programy "Kontrolní činnost" a "Laboratorní činnost".