Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

ČZPI přistoupila v roce 2000 za pomoci projektu PHARE k zásadnímu zkvalitnění výpočetní techniky, počítačových sítí a telekomunikačních prostředků na všech svých pracovištích. Byly tak vytvořeny základní technické a systémové předpoklady pro další rozvoj informačních technologií podle strategie postupného přechodu informačního systému ČZPI na platformu internet/intranet.

Celkem bylo dodáno 10 servrů se síťovým operačním systémem Novell 5.1, 22 PC na ústředí, na 6 pracovištích byly rekonstruovány datové rozvody na strukturovanou kabeláž, bylo zprovozněno 8 digitálních ústředen se vstupní linkou ISDN a instalováno 8 ISDN karet do PC

Následně bylo zřízeno trvalé připojení pracovišť ČZPI k internetu a do provozu uvedena virtuální privátní síť mezi jednotlivými lokálními počítačovými sítěmi.

Koncem roku byl na ústředním inspektorátu instalován podnikový intranet, který bude v elektronické podobě zpřístupňovat různé typy podnikových dokumentů, např. vnitřní předpisy ČZPI (metodické pokyny, organizační směrnice a řády, příkazy ústředního ředitele), časopis ČZPI, roční zprávy o činnosti, aktuální verze odborných programů ke stažení (Kontrolní činnost, Laboratorní činnost, Přehledy apod.), předpisy EU, předpisy Codexu Alimentarius, normy ČSN, zprávy z ústředně řízených akcí a z plánované kontroly cizorodých látek, aktuální hlášení o zdravotně závadných potravinách atd.

Činnost ČZPI má významnou podporu v odborných programech. K záznamu výsledků kontrol uskutečněných v terénu slouží program "Kontrolní činnost". Účast inspektorů z hlediska programu spočívá v ukládání dat o hodnocených výrobcích, o odběrech vzorků pro laboratoře, o uložených zákazech, o návrzích na správní řízení atd. K zachycení výsledků laboratorních rozborů slouží program "Laboratorní činnost".

Pro plánování kontrol u výrobců je k dispozici program "Hodnocení rizik". Umožňuje zpracování dat vložených do systému o konkrétním výrobci (výsledků dosavadních kontrol i dalších dostupných údajů) a na tom základě zvolit nejvhodnější termín následné kontroly.

Podstatným způsobem byl v uplynulém roce zdokonalen a zrychlen v rámci organizace systém přenosu dat o zdravotně závadných potravinách. Spočívá v okamžitém přenosu stanovených informací z laboratoří podřízených inspektorátů na ústřední inspektorát, kde je vyhodnoceno potenciální riziko zjištěného nedostatku a učiněno odpovídající opatření.

V dalším období bude provedena analýza pro vytvoření nových aplikací "Kontrolní činnost" a "Laboratorní činnost" na platformě internet/intranet. Informační zdroje na internetu a intranetu a vyšší využití elektronické komunikace uvnitř i vně organizace přispějí ke zkvalitnění veškeré činnosti ČZPI.