Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

Maximální množství informací o své činnosti a související problematice se ČZPI snaží uveřejňovat zejména prostřednictvím vlastních internetových stránek (www.czpi.cz).

Na začátku roku 2000 se měnil jejich vzhled i struktura. Tato změna souvisela s rostoucím počtem uveřejňovaných informací. Vyvstala rovněž potřeba oddělit českou a anglickou verzi a prezentovat více informací na mezinárodní úrovni.

Česká i anglická podoba stránek je pravidelně aktualizována a doplňována. V současné době lze nalézt na internetových stránkách ČZPI informace na několika úrovních:

  • Aktuality - aktuálně z činnosti ČZPI, přístupy ke kontrole, zajímavosti pro spotřebitele, nové právní přepisy atd.
  • Činnost ČZPI - informace pro spotřebitele (stížnosti), kontrolní činnost, laboratoře, mezinárodní činnost atd.
  • Tiskové zprávy - tiskové zprávy ČZPI, uveřejněné články atd.
  • Kontakty - organizační struktura ČZPI, kontakty na ústředí a inspektoráty atd.
  • Zákony a vyhlášky - právní předpisy, podle kterých ČZPI kontroluje
  • Zajímavé odkazy - odkazy na instituce v Česku i v zahraničí, jejichž činnost souvisí s tématikou webu ČZPI (orgány státní správy, svazy a unie z oblasti potravin, školy atd.).

 Podle provedeného průzkumu jsou webové stránky inspekce intenzivně využívány veřejností a dostává se jim velmi pozitivního ohlasu. O důležitosti uveřejňovaní informací tímto způsobem vypovídají statistické údaje o počtech přístupů na stránky ČZPI v jednotlivých měsících.

Nejvíce přístupů bylo zaznamenáno v průběhu měsíce dubna, října a listopadu. V dubnu bylo zveřejněno velké množství nových informací, např. výsledky plánované kontroly kontaminantů za rok 1999, seznam kódů E , informace o aktuálních novelách prováděcích vyhlášek. V říjnu byla zveřejněna zpráva o kontrole správnosti označování potravin a v listopadu byl zveřejněn přístup ČZPI ke geneticky modifikovaným potravinám, další aktuální novely prováděcích vyhlášek a probíhaly semináře PHARE pro výrobce potravin v ČR v oblasti HACCP.

Nejfrekventovanější hodiny, kdy lidé vstupují na www-stránky ČZPI, jsou mezi 8. - 11. hodinou dopolední a 14. - 15. hodinou odpolední.

Mezi nejnavštěvovanější soubory v roce 2000 patřily: Mezinárodní seznam kódů E, Přecitlivělost na potraviny, Kontrola správnosti označování potravin ("falšování" potravin), Seznam odkazů souvisejících s tématikou webu ČZPI, Nové zákony a vyhlášky, Zajímavosti pro spotřebitele (články Než půjdete nakupovat, Co prozradí obal potraviny), Semináře pro české výrobce potravin v rámci projektu PHARE a Právní rámec činnosti ČZPI.

Nejvíce přístupů na www-stránky ČZPI bylo z České republiky. Velký počet přístupů vykazovaly USA (komerční sektor, potom vzdělávací a vládní sektor). Častým hostem byly Slovensko, Maďarsko, Německo, Švédsko, Velká Británie, Finsko, Belgie i další státy.