Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, který nabyl účinnosti 1. ledna 2000, ČZPI pravidelně a otevřeně informuje veřejnost o výsledcích své činnosti. Naplňuje tak jeden z nejvýznamnějších aspektů kontroly - princip "řízené komunikace".

 V průběhu roku 2000 odpověděla ČZPI na více než čtyři stovky dotazů z řad spotřebitelů i novinářů. Ve všech sdělovacích prostředcích - jak celostátních, tak regionálních a lokálních, bylo publikováno více než 350 mediálních výstupů (zpráv, reportáží, rozhovorů a původních článků). ČZPI během celého roku spolupracovala s celoplošnými televizními a rozhlasovými stanicemi a redakcemi deníků při poskytování spotřebitelských rad a informací (Dobré ráno s ČT, Snídaně s Novou, Sama doma, Apetýt ČRo, Okénko spotřebitelů Rádia Impuls, TEST MF Dnes, Spotřebitelské okénko Práva, atd.). Pracovníci ČZPI autorskými články pravidelně přispívali do odborných časopisů, jako jsou např. Výživa a potraviny, Potravinářský zpravodaj, Bramborář, Zahradnictví, Obchodník, Výběr, Pekař cukrář, Metrologie apod.

Od začátku roku byly uspořádány čtyři tiskové konference, které se týkaly jak výsledků kontrolní činnosti ČZPI (nadlimitní množství histaminu zjištěné v rybích konzervách, klamavé označování instantních káv a trvanlivých masných výrobků), tak její činnosti v rámci mezinárodní spolupráce (konference FLEP, zahájení projektu vzdělávání v rámci programu PHARE). Stalo se pravidlem poskytovat sdělovacím prostředkům pravidelné tiskové zprávy po ukončení ústředně řízených kontrolních akcí. Během roku 2000 tak bylo zpracováno celkem 12 tiskových zpráv (Výsledky kontroly jakosti a dodržování odrůd u brambor, Kontrola jakosti dovozových vín, Zjištěné nadlimitní množství aflatoxinu v suchých skořápkových plodech, atd.).

Významnou součástí public relations ČZPI je efektivní využívání webových stránek inspekce. Cílem nastoupené strategie je zvyšování autority a důvěryhodnosti ČZPI v očích veřejnosti, ať už se jedná o výrobce, dovozce a prodejce potravin nebo spotřebitele. Součástí systému komunikace s veřejností je budování informačního centra pro spotřebitele, které ČZPI hodlá uvést do provozu v průběhu roku 2001.

graf5.jpg

Informace poskytované podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

  • počet podaných žádostí o informace - 429
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zák.bez uvádění osobních údajů - 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0