Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

ČZPI se aktivně podílí na odborném připomínkování i na legislativních pracích různých právních předpisů (zákonů a vyhlášek) podle zadání Ministerstva zemědělství ČR, a to na základě tzv. legislativního úkolu. Příkladem jsou novela zákona o bezpečnosti výrobků, novela celního zákona, zákona o správním řízení, novela zákona o potravinách, tvorba vyhlášky o úředním odběru vzorků, novely "komoditních" vyhlášek" atd. Tato činnost vyvrcholila přípravou novely zákona o ČZPI, která má za účel harmonizovat tento právní předpis s evropskou právní úpravou a implementovat do něj i některé směrnice a nařízení EU, jako např. 89/397/EHS, 93/99/EHS, 2251/92/EHS a řadu dalších. K tomu směřuje i vypracovávání tabulek slučitelnosti dle nařízení vlády č. 257 ze dne 15. 3. 2000. V této souvislosti započaly také přípravy na vytvoření software, umožňujícího přehledné a uživatelsky nenáročné získávání informací všemi zainteresovanými pracovníky.