Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

PHARE CZ 9809-04-01&02 Podpora České zemědělské a potravinářské inspekce

V polovině roku 2000 byl zahájen rozsáhlý projekt vzdělávacích seminářů, které jsou určeny jednak pracovníkům ČZPI, jednak výrobcům potravinv České republice. Projekt, pro jehož realizaci byla vybrána irská firma Irish Agri-Food Development, je hrazen z prostředků programu PHARE.

V průběhu seminářů pro zaměstnance ČZPI byli odborně proškoleni prakticky všichni inspektoři, zabývající se kontrolou kritických bodů ve výrobě (podle jednotlivých komodit) a kontrolou jakosti čerstvého ovoce a zeleniny. Pracovníci ČZPI byli rovně proškoleni v otázkách evropského potravinového práva a v problematice GMO. Na uvedené semináře bude v roce 2001 navazovat nadstavbové vzdělávání, které bude organizováno a hrazeno TAIEXem a jež se bude konat v některé členské zemi EU.

V roce 2000 proběhla také první série seminářů, určených českým výrobcům potravin, které se rovněž týkaly zavádění systému kritických bodů do výroby. Na ně budou v roce 2001 navazovat obdobné semináře pro malé výrobce např. pekařských výrobků, vín nebo čerstvého ovoce a zeleniny. Výrobcům tak mohou napomoci stanovit a evidovat kritické body a splnit tak podmínky pro výrobu zdravotně nezávadných potravin.

V roce 2001 budou dále realizovány semináře pro výrobce o kontrole jakosti čerstvého ovoce a zeleniny, jichž se mohou zúčastnit také dovozci a obchodníci.

Projekt o celkové hodnotě více než 12 milionů korun bude ukončen v červnu příštího roku. Do té doby se uskuteční více než 30 různých kurzů a seminářů, a to jak pro zaměstnance ČZPI, tak pro české výrobce potravin. Projekt napomůže vytvořit předpoklady pro realizaci nové evropské politiky bezpečnosti potravin založené na spojité kontrole celého potravinářského řetězce a na přenesení hlavní odpovědnosti za zdravotní nezávadnost potravin na výrobce.

Semináře organizované ve spolupráci s francouzskou DGCCRF

>V rámci spolupráce s Generálním ředitelstvím pro konkurenci, ochranu spotřebitele a potlačování falšování (DGCCRF) probíhaly, stejně jako v minulých letech, semináře pro zaměstnance ČZPI zaměřené na zvýšení odbornosti v oblastech kontroly a laboratorní práce a na získání dalších znalostí o legislativě ES.

V roce 2000 se uskutečnily semináře o využití informačních technologií pro řízení, o falšování potravin, o kontrole vín a lihovin a seminář o metrologii.

Zaměstnanci ČZPI se rovněž zúčastnili stáží pořádaných ve spolupráci s DGCCRF přímo na pracovištích francouzského ředitelství.

V roce 2000 se uskutečnily stáže zaměřené na kontrolu potravin pro zvláštní výživu, stáž v mikrobiologické laboratoři a stáž s ekonomickým zaměřením.