Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

V roce 2000 zajišťovala ČZPI povinnou certifikaci u potravin ve smyslu § 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 220/98 Sb. V dubnu 2000 byla tato vyhláška novelizována, snížil se počet skupin potravin, u kterých byla certifikace povinná. V srpnu téhož roku byl novelizován zákon o potravinách a tímto byla s účinností od 1. 1. 2001 platnost vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 220/98 Sb. zrušena.

ČZPI zajišťuje nepovinnou certifikaci na žádost výrobců, převážně za účelem exportu potravin nebo surovin. Rozsah a druh zkoušek je stanoven zpravidla podle požadavků zahraničního odběratele.

ČZPI je akreditována Národním akreditačním orgánem ČIA podle ČSN EN 45011 jako certifikační orgán. Na základě osvědčení o akreditaci může provádět certifikaci potravin. V současné době se připravuje plánovaný audit ze strany ČIA, kterým se prověří, zda jsou dodržovány podmínky, na jejichž podkladě bylo ČZPI uděleno osvědčení o akreditaci.

Na základě mezivládní dohody pro usnadnění vývozu potravin do Ruské federace byla ČZPI akreditována jako jediná v ČR v oblasti potravin ruskými orgány - GOSSTANDARTem (obdoba českého ÚNMZ) a GOSKOMSANEPIDNADZORem (hygienická služba), pro certifikační činnost v ruském systému GOST R. Na základě toho může provádět u potravin laboratorní zkoušky, včetně vyhodnocení výsledků na ruské normy a předpisy. V loňském roce byl úspěšně ukončen audit ze strany obou ruských orgánů, jehož výsledkem je prodloužení akreditace ČZPI na další tři roky.