Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

Nikdy v minulosti nevěnovali lidé takovou pozornost kvalitě potravin, jako je tomu v současné době. Nikdy v minulosti také nebyly potraviny pod tak přísným dohledem kontrolních orgánů, jaký je uplatňován v posledních letech. Nikdy v minulosti nebyly na trhu tak bezpečné potraviny, jak je tomu nyní. Česká republika se v této oblasti může směle řadit mezi nejvyspělejší evropské země. Koneckonců, trh s potravinami, jejich kvalita a zejména zdravotní nezávadnost, jsou jednou z klíčových oblastí, které budou rozhodujícím kritériem pro vstup České republiky do Evropské unie.

Česká zemědělská a potravinářská inspekce je dnes moderním, plně funkčním orgánem státního dozoru, který je součástí systému dohledu nad výrobou a zejména uváděním potravin do oběhu. Autorita inspekce u dovozců, výrobců a prodejců potravin a zejména u spotřebitelské veřejnosti významně vzrostla. To souvisí nejen s legislativním zázemím, které kvalitnějšími zákony a vyhláškami umožňuje inspektorům mnohem jednoznačněji a profesionálněji vykonávat kontrolní činnost, ale také s otevřeným přístupem inspekce k veřejnosti. Filozofií České zemědělské a potravinářské inspekce je poskytovat občanům úplné a pravdivé informace o tom, co se jich bytostně a každodenně dotýká. Lidé mají právo vědět, jaké potraviny jim trh nabízí. Naopak, podnikatelé mají právo dostat možnost kvalitní potraviny vyrábět a prodávat.

Závěrečná zpráva České zemědělské a potravinářské inspekce je jakýmsi přehledem její činnosti v průběhu roku 2000. Čísla, která jsou v ní uvedena, je potřeba vnímat nejen z pohledu zjištěných nedostatků, ale především jako důkaz toho, že potraviny na českém trhu jsou pod důsledným dohledem, protože ochrana spotřebitele je prvotním zájmem České zemědělské a potravinářské inspekce.

Ing. Jakub Šebesta
ústřední ředitel

ustredni reditel.jpg

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19