Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyhodnocování medu označeného jako „směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES, obsahující med z regionů s tropickým klimatem“ na obsah hydroxymethylfurfuralu

28. 02. 2013
 
Poznámku 4) nacházející se pod tabulkou č. 2 v příloze č. 3 vyhlášky č. 76/2003 Sb., a shodné znění bodu 6 písm. b) druhé odrážky přílohy II směrnice č. 2001/110/ES:
„u medů deklarovaného původu z regionů s tropickým klimatem a směsi těchto medů může být obsah hydroxymethylfurfuralu nejvýše 80 mg/kg“
je třeba vykládat tak, že maximální hodnota HMF 80 mg/kg se vztahuje pouze na směsi medů z různých regionů s tropickým klimatem. Jinými slovy, aby se na směs medu dle výše citovaných ustanovení mohl vztahovat benevolentnější limit 80 mg/kg, musí veškerý med obsažený v takové směsi pocházet z regionů s tropickým klimatem.