Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Víno

19. 03. 2018
 

Certifikace vína při vývozu do třetích zemí

Postup před exportem vína

Žadatel se obrátí na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, krajský inspektorát v Brně, Běhounská 10, kde podá žádost o vydání VI1.

Na žádosti je kromě jiného nutné uvést:

  • vývozce z ČR (název a sídlo)
  • odběratel (název, sídlo, země)
  • jazyk, ve kterém má být VI 1 vystavena
  • název výrobku a jeho identifikace (číslo šarže)
  • množství vyváženého vína a způsob balení
  • zda víno obsahuje část získanou z interspecifických kříženců révy vinné nebo jiných odrůd, které nepatří k druhu Vitis vinifera.


Současně žadatel předkládá vzorek vína k analytickým rozborům prováděným v laboratoři SZPI. Rozsah zkoušek: hustota, alkohol stanovený, alkohol přepočítaný, cukr, celkový suchý extrakt, kyselost, těkavé kyseliny, oxid siřičitý, kyselina citronová, příp. kyselina sorbová. Výsledky analýz musí být v souladu s legislativou platnou v ČR, jinak nemůže být certifikát VI 1 vystaven. Účtovaná částka za rozbory a za vydání VI1 je podle Ceníku náhrad za činnosti a výkony prováděné SZPI.

Potřebné množství vzorku jsou 3 lahve s minimálním objemem 0,75 l.

2 lahve jsou určeny k rozborům a 1 láhev je uložena v archivu vzorků laboratoře, jako kontrolní vzorek při případných sporech.

Po provedení laboratorních zkoušek vyhodnotí pověřený zaměstnanec výsledky a pokud jsou kladné, vystaví certifikát.

17. 11. 1992 Komise ES-výbor pro víno DG VI udělila České zemědělské a potravinářské inspekci, inspektorátu Brno, práva na vyplňování dokumentu VI 1, při exportu vín z České republiky. (OJ L 128 z 10.5.2001)

Certifikáty jsou vydávány v jazyce českém, německém a anglickém.

 
 
 

Přílohy