Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Stanovení data použitelnosti u potravin rozbalených za účelem prodeje jednotlivých částí

01. 08. 2016
 
Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je balená potravina uváděna na trh má u balených potravin, dle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 1169/2011, povinnost označit tyto potraviny datem použitelnosti (DP). Tato povinnost pak na základě čl. 44 nařízení (EU) 1169/2011 odst. 1 písm. b a § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „zákon o potravinách“) platí i u potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej. Dále je provozovatel potravinářského podniku povinen dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o potravinách viditelně zpřístupnit v blízkosti nabízení nebalených potravin snadno čitelné údaj o datu použitelnosti.  
Na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. l) zákona o potravinách je provozovatel potravinářského podniku (dále „PPP“ či „prodávající“) povinen, podle deklarace provozovatele potravinářské podniku, který potravinu vyrobil, nebo pokud není uvedena, s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a bezpečnosti potraviny a uchovat v místě prodeje jednotlivých částí potraviny po dobu jejich uvádění na trh původní obal potraviny nebo etiketu, které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety.
Pokud je však na původním obalu potraviny deklarace od výrobce potraviny, že potravina má být spotřebována do určité doby po rozbalení (např. „spotřebujte do x dní od rozbalení“) musí z ní PPP vycházet. Případné tvrzení výrobce potraviny uvedené na jejím obalu či v jiné dokumentaci, že toto zkrácení DP se týká pouze případu, že potravinu rozbalil spotřebitel, není důvodné a PPP nezbavuje povinnosti DP při rozbalení potraviny za účelem prodeje jednotlivých částí zkrátit podle deklarace na obalu. Pokud PPP uvádí na trh takovou potravinu po době, na kterou byla nebo měla být DP zkrácena při jejím rozbalení (nehledě na původně deklarovanou DP na obalu), jedná v rozporu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. b) zákona o potravinách.
Pro ilustraci uvádíme následující případy:
  • Potravina má výrobcem stanovené DP + na etiketě je uvedena informace „po rozbalení spotřebujte do 2 dnů“. Je-li např. původně deklarované DP 30. 5. a k rozbalení dojde 20. 5., musí prodávající dodržet deklaraci výrobce a DP rozbalené potraviny zkrátit v souladu s ní, tedy uvádět DP 22. 5. Potravinu lze uvádět na trh pouze v rámci takto zkrácené DP, tedy nikoli dle původně na obalu deklarované DP, či DP zkrácené jiným způsobem.
  • Potravina má výrobcem stanovené DP + na etiketě je uvedena informace „Informace pro spotřebitele - po rozbalení spotřebujte do 2 dnů“. Je-li např. původně deklarované DP 30. 5. a k rozbalení dojde 20.5. musí prodávající dodržet deklaraci výrobce a DP rozbalené potraviny zkrátit v souladu s ní, tedy uvádět DP 22. 5. Potravinu lze uvádět na trh pouze v rámci takto zkrácené DP, tedy nikoli dle původně na obalu deklarované DP, či DP zkrácené jiným způsobem. Není rozhodné, že deklarace výrobce o zkrácení DP je formulována jako informace pro spotřebitele.
  • Potravina má výrobcem stanovené DP + na etiketě je uvedena informace „po rozbalení spotřebujte do 2 dnů“ + prodávající má k dispozici prohlášení výrobce, že tyto informace jsou určeny pouze pro konečného spotřebitele (který by si potravinu koupil v celém neotevřeném balení) a nikoliv pro prodávajícího. Je-li např. DP 30. 5. a k rozbalení dojde 20. 5. musí prodávající dodržet deklaraci výrobce (byť je tato „účelová“ informace určena pouze pro konečného spotřebitele) a DP rozbalené potraviny zkrátit v souladu s ní, tedy uvádět DP 22. 5. Potravinu lze uvádět na trh pouze v rámci takto zkrácené DP, tedy nikoli dle původně na obalu deklarované DP, či DP zkrácené jiným způsobem. Prohlášení výrobce, že zkrácení DP se týká pouze případu, že je potravina rozbalena spotřebitelem, není rozhodné.
  • Potravina má výrobcem stanovené DP + na etiketě je uveden text „Informace pro spotřebitele - po rozbalení spotřebujte do 2 dnů“ + prodávající má k dispozici prohlášení výrobce, že tyto informace jsou určeny pouze pro konečného spotřebitele (který by si ji koupil v celém neotevřeném balení) a nikoliv pro prodávajícího. Je-li např. DP 30.5.a k rozbalení dojde 20. 5. musí prodávající dodržet deklaraci výrobce (byť je tato „účelová“ informace určena pouze pro konečného spotřebitele) a DP rozbalené potraviny zkrátit v souladu s ní, tedy uvádět DP 22. 5. Potravinu lze uvádět na trh pouze v rámci takto zkrácené DP, tedy nikoli dle původně na obalu deklarované DP, či DP zkrácené jiným způsobem. Není rozhodné, že deklarace výrobce o zkrácení DP je formulována jako informace pro spotřebitele, ani doplňkové prohlášení výrobce.

Pokud PPP uvádí na trh potravinu rozbalenou za účelem prodeje jednotlivých částí po uplynutí doby, na kterou měla být DP dle shora uvedeného výkladu zkrácena, jedná se o uvádění na trh potraviny s prošlou DP, což je zakázáno ustanovením § 10 odst. 1 písm. b) zákona o potravinách. To platí pro všechny popsané situace.