Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Spotřebitelské dotazy

17. 03. 2015
 

Na internetu se můžete setkat také s článkem JUDr. Jaroslava Janečka, který hodnotí kvalitu potravin v ČR (viz Související dokumenty). Stanovisko SZPI je následující:

Náš úřad kontroluje v rámci svých kompetencí, zda jsou potraviny vyráběny v souladu s požadavky právních předpisů, zda jsou bezpečné a vyhovují jakostním požadavkům, pokud je předpisy stanoví. Např. špekáček, který zmiňuje pisatel článku, vyrobený v ČR, musí obsahovat minimálně 40 % masa. Pokud jsou tedy pro určité druhy potravin stanoveny jakostní parametry, musí je výrobce splňovat. Je pravdou, že je možné na trhu koupit i tzv. náhražky potravin. Pokud jsou bezpečné a nejsou označeny v rozporu s předpisy, nemůže jejich prodej SZPI postihnout.

Např. alternativy mléčných výrobků, viz znění článku „Sýry nejsou sýry, ale náhražky, v nichž je mléčná bílkovina nahrazena bílkovinou rostlinnou“, je povoleno vyrábět a tedy i uvádět do oběhu. Jde o výrobky, při jejichž výrobě byla mléčná složka zčásti nebo zcela nahrazena jinou, nejčastěji rostlinným tukem. Takové výrobky lze však prodávat jen za určitých podmínek, které stanoví předpisy, a nelze již použít např. výrazu sýr, máslo, mléko, které lze použít jen pro výrobky, kde nebyla mléčná složka nahrazena jinou. Parametry pro tyto výrobky jsou jasně upraveny legislativou, pokud si např. zakoupíte výrobek s označením máslo, musí se jednat o výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %. Obsah vody je povolen, ale může být maximálně 16 %. Pokud se použije výrazu máslo, není možné, aby obsahovalo rostlinný tuk, který je právě součástí většiny náhražek.
Nabídka na trhu je široká a každý spotřebitel si může vybrat takový výrobek, který vyhovuje jeho chuti, zvykům a také finančním možnostem. Při nákupu potravin nelze tedy než doporučit, aby spotřebitelé pečlivě sledovali složení kupovaných výrobků, kde najdou informace, co konkrétní výrobek obsahuje, případně v jakém množství a na základě těchto informací se rozhodli, zda si daný výrobek zakoupí.
Praktiky uvedené v článku jako například omývání prošlého masa nebo zaměňování masa určité kategorie zvířete za jinou jsou samozřejmě nepřípustné a jsou v rozporu s předpisy.
Můžeme vás ujistit, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí v rámci svých kompetencí kontroly na trhu s potravinami prakticky každý den. Pokud zjistíme pochybení, ukládáme opatření k jejich nápravě a kontrolujeme, zda jsou tato opatření plněna. Můžeme také uložit zákaz výroby nebo uvádění výrobků do oběhu. Inspekce může také za zjištěné nedostatky ukládat pokuty v rámci správního řízení. Pokud zjistí během kontroly nedostatky, kontrolu vždy opakuje, aby riziko pro spotřebitele bylo co nejnižší. O nebezpečných potravinách informuje formou tiskových zpráv prostřednictvím médií.
 
 
 
 

Přílohy