Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Spotřebitel v Evropské unii

18. 09. 2009
 

Spotřebitel v Evropské unii

ESC: Posílení ochrany spotřebitele na společném evropském trhu

Máte problém s reklamací v jiném členském státě EU? Nevíte, jaká máte spotřebitelská práva při nákupu na společném trhu EU? Obraťte se na Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro ČR, jeho právníci Vám jsou připraveni poradit a případně i pomoci s konkrétním problémem se zahraničním prodejcem.
  • pomáhá spotřebitelům s řešením stížností a sporů s prodejci výrobků a služeb v členských zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu,
  • poskytuje rady a informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a o vymáhání těchto práv,
  • zprostředkovává možnosti mimosoudního řešení přeshraničních spotřebitelských sporů (ADR; odkaz na ADR k nalezení zde),
  • zároveň pomáhá spotřebitelům ze zemí EU, Norska a Islandu ve sporech s českými prodejci.

Vysoká úspěšnost řešení přeshraničních sporů spotřebitelů s prodejci vychází ze spolupráce 29 členů sítě Evropských spotřebitelských center v zemích EU, Norsku a na Islandu. Právníci ESC posoudí oprávněnost požadavků poškozeného spotřebitele na základě zaslaných dokladů o koupi výrobku či služby a dosavadní komunikace se zahraničním prodejcem. Následně případ podstoupí kolegům v dané zemi, kteří kontaktují obchodníka. Ten většinou na základě jejich urgence a upozornění napraví své protiprávní jednání.
ESC řeší případy v jakékoli cenové výši. Často jde o nevyřízené případy reklamací elektroniky zakoupené přes internet, případy nedodání zboží při nákupu na dálku, o nevyplacené kompenzace za poškození zavazadel v letecké dopravě, stížnosti na služby v cestovním ruchu a podobně. Vlastně jde o veškeré zboží a služby zakoupené v zemích EU, Norsku či na Islandu.

Kontakty:

Evropské spotřebitelské centrum
při České obchodní inspekci
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: esccoi.cz
web: www.coi.cz/esc
tel.: 296 366 155

Historie ESC v ČR:

Evropská komise schválila koncem roku 2004 přihlášku Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), gestora za oblast ochrany spotřebitele v ČR, a od 1. 1. 2005 vzniklo Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro Českou republiku. Vzniklo za finanční spoluúčasti Evropské unie, která v prvních dvou letech hradila náklady na jeho provoz ze 70 %. Zbytek hradilo MPO, při němž bylo ESC zřízeno. Od roku 2007 se Evropská komise a členský stát EU podílí na financování rovným dílem, tedy 50 procenty. Od 1. ledna 2009 již ESC nepůsobí při MPO, ale při České obchodní inspekci.

Zdroj: Evropské spotřebitelské centrum