Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Rozlévání olivových olejů

10. 12. 2014
 

Olivové oleje mohou být na trh uváděny pouze v souladu s nařízením Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej (dále jen „nařízení č. 29/2012“), které provádí čl. 75 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nahrazuje čl. 113 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty) (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)). Tato obchodní norma neumožňuje, aby byl olivový olej nabízen konečnému spotřebiteli bez dalšího jako „rozlévaný“ (např. do přinesených lahví).

Dle čl. 2 nařízení č. 29/2012 se olivové oleje uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení nabízejí konečnému spotřebiteli v balení o maximálním objemu 5 litrů, opatřeném uzávěrem, který není možné znovu použít, a toto balení je označeno etiketou podle čl. 3 až 6 tohoto nařízení. Jedná se o jedinou právně přípustnou možnost, v jakých obalech a za jakých podmínek mohou být olivové oleje konečnému spotřebiteli nabízeny.

Pokud hodlá provozovatel potravinářského podniku olivové oleje pro konečného spotřebitele stáčet z jiných (větších) obalů, musejí obaly, ve kterých mají být olivové oleje nabízeny konečnému spotřebiteli (do kterých má být olej za tímto účelem stáčen), odpovídat požadavkům čl. 2 nařízení č. 29/2012, tedy musí se jednat o obaly o maximálním objemu 5 litrů, opatřené uzávěrem, který není možné znovu použít, a toto balení musí být označeno etiketou podle čl. 3 až 6 tohoto nařízení. Tento potravinářský podnik (provozovna) je potom stáčírnou olivového oleje a provozovatel této stáčírny má povinnost dle čl. 7 nařízení č. 29/2012 na žádost příslušného orgánu předložit předepsané doklady dokládající údaje uvedené v článcích 4, 5 a 6 tohoto nařízení a podléhá případně dalším opatřením ze strany státu podle čl. 8 a 9 tohoto nařízení.