Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přístup ke kontrole lihovin s obchodním označením „Tuzemáček“

16. 06. 2014
 
Označení „Tuzemáček“ použité u lihoviny je zdrobnělinou názvu „Tuzemák“ definovaného v § 16 písm. f) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 335/1997 Sb.“)
Podle § 16 písm. f) vyhlášky č. 335/1997 Sb., se „tuzemákem“ pro účely uvedené vyhlášky rozumí lihovina vyrobená z lihu, vody a rumových trestí, jejichž základ tvoří octan a mravenčan etylnatý, barvená lihovinovým kulérem, přičemž přídavek vanilinu, vanilky a cukru je možný. Pro tuzemák jsou dále stanoveny v příloze 8 této vyhlášky fyzikální a chemické požadavky na jakost. Obsah etanolu v hotovém výrobku musí být nejméně 37,5 % objemových, extrakt nejvýše 8 g/l a cukr jako invertní max. 5g/l.
Podle § 18 odst. 6 vyhlášky č. 335/1997 Sb. nelze používat názvy lihovin, u kterých jsou v této vyhlášce nebo v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím lihoviny uvedeny požadavky na složení, smyslové nebo jiné požadavky, pro jiné výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají, a to v jakékoli odvozené podobě, včetně zdrobnělin a různých přívlastků, jež by spotřebitele mohly uvést v omyl.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro lihoviny, které neodpovídají požadavkům stanoveným vyhláškou č. 335/1997 Sb. pro „tuzemák“, nelze použít název „tuzemáček“ ani jiné názvy odvozené z názvu „tuzemák“ včetně zdrobnělin a přívlastků, jež by spotřebitele mohly uvést v omyl. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o neharmonizovaný požadavek, není jej možno aplikovat na výrobky z jiných členských států (EU), které byly vyrobeny v souladu s právem státu, kde byly vyrobeny, případně poprvé uvedeny do oběhu.