Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přehled nepotřebného majetku

02. 03. 2017
 

U majetku nabízeného k převodu do vlastnictví jiné osoby ve smyslu §21,22 vyhlášky č.62/2001 Sb. vymezila SZPI jako první a jediné kritérium výši kupní ceny, která nesmí být nižší než je nabídková cena za MJ uvedená v tabulce.

Vzhledem k tomu, že předmět ocenění není běžně a transparentně obchodován, je obvyklá cena stanovena jako minimální kupní cena pro transparentní způsob prodeje. Zájemci o koupi musí poslat svou nabídku v členění dle jednotlivých pořadových čísel prostřednictvím České pošty v obálce označené „Nepotřebný majetek – NEOTVÍRAT“ s uvedením adresy odesílatele. Datum podacího razítka může být poslední den soutěžní lhůty. Informace u kontaktních osob.

Soutěžní lhůta pro "II. fázi – 2. kolo prodej" je od 3. 3. 2017 do 24. 3. 2017.

Přehled nepotřebného majetku včetně doručovací adresy a kontaktních osob naleznete v příloze.

 
 

Přílohy