Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přehled nepotřebného majetku

26. 07. 2018
 

U majetku nabízeného k převodu do vlastnictví jiné osoby ve smyslu §21, 22 vyhlášky č. 62/2001 Sb. vymezila SZPI jako první a jediné kritérium výši kupní ceny, která nesmí být nižší než je nabídková cena za MJ uvedená v tabulce.

Vzhledem k tomu, že předmět ocenění není běžně a transparentně obchodován, je obvyklá cena stanovena jako minimální kupní cena pro transparentní způsob prodeje. Zájemci o koupi musí poslat svou nabídku v členění dle jednotlivých pořadových čísel prostřednictvím České pošty v obálce označené „Nepotřebný majetek – NEOTVÍRAT“ s uvedením adresy odesílatele. Datum podacího razítka může být poslední den soutěžní lhůty. Informace u kontaktních osob.

Každý úspěšný zájemce o koupi obdrží vyrozumění o výsledku nabídkového řízení nepotřebného majetku s dotazem, zda jeho zájem stále trvá a zda je možné s ním uzavřít kupní smlouvu. Nebude-li zájemce o koupi vyrozuměn do 30 dní po uplynutí lhůty pro podání nabídek a osloven s nabídkou uzavření kupní smlouvy, nebyla jeho nabídka úspěšná.

V případě, že zájemce o koupi uveden v rámci své nabídky e-mailový kontakt, bude komunikace s ním probíhat prostřednictvím e-mailu.

Způsob nakládání s osobními údaji je uveden na webových stránkách www.szpi.gov.cz.

Soutěžní lhůta pro "II. fázi – 2. kolo prodej" je od 26. 7. 2018 do 31. 8. 2018.

Přehled nepotřebného majetku včetně doručovací adresy a kontaktních osob naleznete v příloze.

Dne 3. 8. 2018 byla provedena výměna přílohy – Přehled nepotřebného majetku uveřejněné dne 26. 7. 2018 a nahrazena přílohou Přehled nepotřebného majetku – oprava. Změna spočívá v opravě nabídkových cen (snížení o 50 %) a vynechání položky č. 57 u nabídky nepotřebného majetku za Ústřední inspektorát Brno. Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná a končí dne 31. 8. 2018.

 
 

Přílohy