Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přehled nepotřebného majetku

06. 03. 2018
 

U majetku nabízeného k převodu do vlastnictví jiné osoby ve smyslu §21,22 vyhlášky č.62/2001 Sb. vymezila SZPI jako první a jediné kritérium výši kupní ceny, která nesmí být nižší než je nabídková cena za MJ uvedená v tabulce.
Vzhledem k tomu, že předmět ocenění není běžně a transparentně obchodován, je obvyklá cena stanovena jako minimální kupní cena pro transparentní způsob prodeje. Zájemci o koupi musí poslat svou nabídku v členění dle jednotlivých pořadových čísel prostřednictvím České pošty v obálce označené „Nepotřebný majetek – NEOTVÍRAT“ s uvedením adresy odesílatele. Datum podacího razítka může být poslední den soutěžní lhůty. Informace u kontaktních osob. Způsob nakládání s osobními údaji je uveden v informačním listu, který je zařazen na straně 43 tohoto dokumentu.

Soutěžní lhůta pro "II. fázi – 1. kolo prodej" je od 6. 3. 2018 do 27. 3. 2018.

Přehled nepotřebného majetku včetně doručovací adresy a kontaktních osob naleznete v příloze.

 
 

Přílohy