Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Požadavky na označování potravin v případě, když je na obalu potraviny obrazově zdůrazněná složka

01. 08. 2016
 
Dotaz (upravená verze):
Jakého protiprávního jednání se dopouští provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potravinu, na jejímž obalu určeném pro spotřebitele je obrazově zdůrazněna složka, aniž by název této zdůrazněné složky a její množství bylo uvedeno na obalu?
Stanovisko:
Dne 13. 12. 2014 vešlo v účinnost ve většině svých ustanovení nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které upravuje uvádění údajů o množství složek v čl. 22 a které je od 13. 12. 2014 přímo použitelné ve všech členských státech a nahrazuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků.
Dle čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení se množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny uvede, pokud je dotčená složka nebo skupina složek v označení zdůrazněna slovy, vyobrazení nebo grafickým znázorněním. Technická pravidla pro použití odstavce 1 jsou stanovena v příloze VIII nařízení.
V důsledku nedodržení těchto požadavků je spotřebiteli nabízena potravina, která nesplňuje požadavky na označování a  její označení je zavádějící, co se týče jejího složení.