Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Použití výrazu „neslazené“ u výrobků, které obsahují sacharidy

16. 04. 2012
 
Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006  čl. 2 odst. 2 bod 4 (dále jen „nařízení č. 1924/2006“) se za výživové tvrzení považuje každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti v důsledku např., že neobsahuje určité látky. V souladu s touto definicí je výraz „neslazené“ považován za výživové tvrzení. Význam tohoto tvrzení je obdobný jako u výrazu „bez přídavku cukrů“, jehož definice je uvedena v příloze nařízení č. 1924/2006.
Tomuto výkladu svědčí i vyjádření Komise EU na otázky Evropského parlamentu, kde komisař Dalli (EU Commissioner for Health and Consumer Policy) v odpovědi E-004429/2011 uvedl, že „unsweetened“ je výživovým tvrzením se stejným významem jako „with no added sugars“.
Tvrzení „Bez přídavku cukrů“, tj. že do potraviny nebyly přidány cukry, a jakékoli tvrzení obdobného významu, lze dle přílohy nařízení č. 1924/2006 použít pouze v případě, že do výrobku nebyly přidány žádné monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro své sladivé vlastnosti.
Příklad:
Pokud výrobek obsahuje cukry např. ve formě glukózového sirupu1), které se v něm nevyskytují přirozeně, nemůže takový výrobek nést tvrzení „bez přídavku cukrů“ ani jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam např. tvrzení „neslazené“ apod.

1) Glukózový sirup je směs sacharidů – vzniká enzymatickým štěpením škrobu, obsahuje glukózu a fruktózu (monosacharidy), ale může obsahovat i delší řetězce. Ke škrobu se přidávají 2 druhy enzymů – ty, které štěpí škrob od prostředku (vznikají např. tzv. oligosacharidy nebo disacharidy) a ty, které štěpí škrob od konce (vznikají monosacharidy). Účelem štěpení je získat monosacharidy se sladkou chutí a konzistencí lepší než je cukr.