Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Použití úpravy ozářením UV paprsky pro balené vody označené jako vhodné pro přípravu kojenecké vody

25. 01. 2011
 

Dotaz:

Lze pro balenou přírodní minerální vodu/balenou pramenitou vodu vhodnou pro přípravu kojenecké stravy použít úpravu ozářením UV paprsky?

Odpověď:

Pro balenou přírodní minerální vodu/balenou pramenitou vodu vhodnou pro přípravu kojenecké stravy nelze použít úpravu ozářením UV paprsky.

Odůvodnění:

Způsoby úpravy balených vod pro jednotlivé druhy balených vod jsou stanoveny v § 4 vyhlášky č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů. Výčet způsobů úpravy předmětných vod je stanoven taxativně, to znamená, že mohou být použity pouze stanovené způsoby úpravy a žádné jiné. S ohledem na to, že způsob použití UV zářením v taxativním výčtu možného způsobu úpravy pro balenou přírodní minerální vodu a balenou pramenitou vodu není stanoven, nelze ho pro předmětné druhy vod použít.

Na tom nic nemění ani skutečnost, že balenou přírodní minerální vodu a balenou pramenitou vodu lze za stanovených podmínek podle § 8 odst. 10  cit. vyhlášky  uvádět do oběhu jako „vhodnou pro přípravu kojenecké stravy“ a že pro kojeneckou vodu lze použít ozáření UV paprsky. Informace „vhodná pro přípravu kojenecké stravy“ uvedená na etiketě balené přírodní minerální vody a balené pramenité vody je informací o jakostních ukazatelích předmětných vod a nezakládá možnost použití způsobu úpravy stanoveného pro kojeneckou vodu.