Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Potraviny v letním období

27. 07. 2015
 

Pokud spotřebitel zjistí v obchodní síti nedostatek např. výrobek plesnivý, zkažený, výrobek s prošlou dobou použitelnosti, klamavě označený, popř. neoznačený vůbec atd. nebo neodpovídající hygienické podmínky při prodeji potravin, může se nejprve pokusit na nedostatek upozornit prodejce. V případě, že spotřebitel nechce nebo nemůže sjednat nápravu přímo u prodejce, může se obrátit se svým podnětem na způsob prodeje k příslušnému inspektorátu SZPI podle krajské příslušnosti, a to buď osobně, písemně nebo telefonicky. Pokud o to spotřebitel požádá a uvede svou adresu, bude do 30 dnů seznámen s výsledkem kontroly.

Co je potřeba při podání podnětu sdělit:

Stačí, aby spotřebitel sdělil název závadného výrobku, výrobce, případně dovozce a uvedl místo, kde byl výrobek zakoupen a popsal závadu. Stejně tak je potřeba popsat nedostatky ve způsobech prodeje a uvést adresu předmětné prodejny.

Vzorek poskytnutý spotřebitelem plní pouze funkci orientační. Nelze jej použít jako podklad pro zákonná opatření SZPI, protože nebyl úředně odebrán.

Pokud má spotřebitel zájem o posouzení jakosti a bezpečnosti předloženého vzorku, může  využít kteroukoliv z akreditovaných laboratoří pro vyšetřování potravin. SZPI rozbory na vyžádání ve svých laboratořích neprovádí z důvodů omezených kapacit. Inspekční laboratoře slouží hlavně pro kontrolní a certifikační účely. 

Chtěli bychom spotřebitele upozornit, že SZPI není oprávněna zasáhnout do občanskoprávního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. To znamená, že náš úřad nemůže pomoci spotřebiteli při navrácení peněz. Spotřebitel se musí obrátit přímo na prodejce a pokud se s ním nedohodne, může se obrátit na soud.

Aktualizováno dne 27.7.2015, Ing. Miloš Kavka - oddělení speciální metodiky kontroly ÚI