Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Potraviny v letním období

27. 07. 2015
 

Cukrářské výrobky jsou spotřebiteli velmi žádané a oblíbené. Za určitých okolností, při nedodržení stanovených zásad pro výrobu a prodej, však mohou způsobit i nemilé překvapení v podobě alimentárního onemocnění. Vzhledem ke svému charakteru se proto z velké části řadí mezi potraviny mikrobiologicky rizikové. Použité suroviny a způsob výroby mohou být zdrojem mikrobiologické kontaminace, náplně představují vhodné prostředí pro množení mikrobů.

Aby se zabránilo alimentárním onemocněním, je nezbytné používat při výrobě jen bezvadné suroviny a pečlivě dodržovat hygienu a technologické postupy. Výrobce musí dbát na dostatečnou tepelnou úpravu náplní, jejich správné uchovávání a manipulaci s nimi.

Předpisy  např. stanoví, že náplně je nutné zpracovat do výrobků nejpozději do 24 hodin po výrobě a jestliže se v této době náplně skladují, pak nesmí být překročena teplota 5 °C. Do právě zhotovené náplně se nesmí přimíchávat jiná, již dříve vyrobená a skladovaná náplň. Přepravní obaly i prostředky, které se používají pro cukrářské výrobky, nesmí být použity pro jiné zboží (např. pro zeleninu nebo masné výrobky).

Nebalené cukrářské výrobky se musí skladovat při teplotách do 8 °C. To znamená, že by v obchodě neměly být vystaveny volně na pultech, ale ve fungujících chladicích boxech a vitrínách, které zajistí požadovanou teplotu. Na prodejnách musí být umístěny tak, aby byly chráněny před znečištěním i před kontaktem se spotřebitelem. 

Protože jde o výrobky snadno se kazící, musí se i spotřebitel snažit dodržovat určitá pravidla: na minimum zkrátit dobu přepravy domů a  chránit výrobek před kontaminací  zvenku, doma jej správně uložit v chladu a co nejdříve zkonzumovat.

Čeho si všímat při nákupu

  • Je dobré si prohlédnout, jak zákusky vypadají, a vybírat si jen nepoškozené, bezvadné kusy.
  • Nekupovat výrobky s rozdrobeným, připáleným nebo naopak nedopečeným korpusem, deformované, oschlé, s rozteklými náplněmi a zdobením, jakkoliv znečištěné
  • Neměli bychom přistoupit na to, aby prodavačka brala nebalené výrobky přímo do ruky, měla by použít  podávací náčiní - kleště či jiný hygienický zůsob manipulace
  • Pro zabalení zákusků musí být použit vhodný funkční obal, v žádném případě by to neměly být již jednou použité znečištěné krabice od jiných potravin.