Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Potraviny v letním období

27. 07. 2015
 

Mezi lahůdkářské výrobky patří zejména saláty, chlebíčky, pomazánky, aspiky, obložené housky a bagety. Pro spotřebitele představují možnost rizika onemocnění z potravin. Patří rovněž do skupiny epidemiologicky rizikových potravin. Možnost výskytu nežádoucích mikroorganismů je zde vyšší nežli u jiných druhů potravin. Jedná např. o koliformní bakterie, salmonely a kvasinky, které se v letních měsících množí velmi rychle. Při nedodržení správné teploty skladování se suroviny používané při výrobě i hotové výrobky snadno kazí.

Jsou nabízeny lahůdkářské výrobky balené i nebalené.

Doporučení pro nákup a zacházení s lahůdkářskými výrobky:

  • Je dobré si všímat, zda je u nebalených lahůdkářských výrobků na viditelném místě uveden název výrobku, datum použitelnosti a u kusových výrobků i hmotnost.
  • Je dobré neopomíjet způsob skladování výrobků v prodejním místě. Lahůdkářské výrobky by měly být skladovány při teplotě do 5 °C.
  • Informace o balených výrobcích jsou uvedeny přímo na etiketě. Musí tam být uveden výrobce, dovozce nebo prodávající, složení výrobku, hmotnost, datum použitelnosti, podmínky uchování. Poslední dva jmenované údaje jsou velmi důležité i pro správné zacházení a skladování doma. 
  • Hodně napoví vzhled výrobků a je vhodné kupovat jen ty, které vypadají na pohled čerstvě.
  • Vždy je dobré obhlédnout hygienu prodeje, čistoty chladírenských vitrín.
  • Při prodeji nebalených potravin určených k přímé spotřebě se zásadně používá podávací náčiní.