Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy a přístup SZPI k jejich kontrole

23. 07. 2015
 

Požadavky na složení potravin určených pro zvláštní výživu

Požadavky na složení jednotlivých druhů potravin určených pro zvláštní výživu stanoví:
 • vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a způsob jejich použití, a její přílohy
 • Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku
 • Nařízení Komise (ES) č. 953/2009 ze dne 13. října 2009 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu

Při uvádění potravin pro zvláštní výživu je potřeba rovněž zvážit, zda potravina neobsahuje složky nového typu (tj. složky, které nebyly na území Evropských společenství používány k lidské spotřebě ve významné míře před 15. květnem 1997), které mohou být na trh uváděny pouze po schválení dle nařízení (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových složkách potravin.
Pravidelnou kontrolu jakosti a zdravotní nezávadnosti, včetně vedení prokazatelné evidence, zajistí výrobce potravin pravidelným zkoušením a porovnáním skutečného stavu s požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovenou zákonem a prováděcími právními předpisy, popřípadě údaji deklarovanými na obale.
Provozovatelé potravinářských podniků vyrábějící sušenou počáteční kojeneckou výživu nebo sušené potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence do šesti měsíců věku, které představují riziko Enterobacter sakazakii, musejí dle nařízení (ES) č. 2073/2007 v rámci svého plánu odběru vzorků monitorovat místa pro zpracování a zařízení na přítomnost bakterií čeledi Enterobacteriaceae.

Požadavky na složení doplňků stravy

Vyhláška č. 225/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví:
 • Vitaminy a minerální látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy (příloha č. 1)
 • Povolené formy vitaminů a minerálních látek (příloha č. 2)
 • Podmínky použití některých dalších látek v doplňcích stravy (příloha č. 3)
Doplňky stravy nesmí obsahovat
 • rostliny, nebo jejich části, které jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky č. 225/2008 Sb.
 • dále nelze do doplňků stravy přidat jednotlivě nebo ve směsi:
  • omamné nebo psychotropní látky (zákon č. 167/1998 Sb.)
  • prekurzory kategorie 1 přílohy I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzorech drog
  • další látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus
Při uvádění doplňků stravy je rovněž potřeba zvážit, zda doplněk stravy neobsahuje složky nového typu (tj. složky, které nebyly na území Evropských společenství používány k lidské spotřebě ve významné míře před 15. květnem 1997), které mohou být na trh uváděny pouze po schválení dle nařízení (ES) č. 258/997 o nových potravinách a nových složkách potravin.

Balení

Podnikatel, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen používat jen takové obaly a obalové materiály, které:
 • chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu
 • odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami
 • senzoricky ani jiným způsobem neovlivní potravinu