Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy a přístup SZPI k jejich kontrole

23. 07. 2015
 

Právní rámec kontroly potravin určených pro zvláštní výživu a doplňků stravy je dán následujícími právními předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách a nových složkách potravin
 • Nařízení Komise (ES) č. 953/2009 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu
 • Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
 • Nařízení Komise (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009

  Toto nařízení se použije ode dne 20. července 2016.


  Vzhledem k tomu, že toto nařízení ruší výše uvedené směrnice, bude tím pádem zrušena i vyhláška č. 54/2004 Sb., a tudíž budou zrušeny všechny kategorie potravin pro zvláštní výživu, kromě potravin pro kojence a malé děti, potravin pro zvláštní lékařské účely a náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Také bude zrušeno nařízení č. 41/2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Požadavky na tyto potraviny budou stanoveny v nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Stejně tak budou v nařízení č. 1169/2011 stanoveny požadavky na potraviny pro osoby s nesnášenlivostí laktózy.