Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Posuzování názvů potravin, které svým názvem připomínají název chráněný jako CHZO či CHOP, v případě, že tyto potraviny nebyly vyrobeny v souladu se specifikací stanovenou pro výrobek, jehož název připomínají

15. 07. 2015
 
Výrobky používající chráněný název musí dle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) č. 1151/2012“) splňovat požadavky pro ně stanovené specifikací, přičemž rozsah ochrany pro zapsané názvy je stanoven v čl. 13 nařízení (EU) č. 1151/2012.
Čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 stanoví, že zapsané názvy jsou chráněny proti jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktů nebo služeb nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“ nebo podobnými výrazy, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada.
Subjekt, který potravinu vyrábí nebo uvádí do oběhu (např. prodejci, kteří jsou uvedeni na obalu jako „vyrobeno pro“), může být vlastníkem ochranné známky připomínající chráněný název CHZO/CHOP. V takovém případě ji může používat bez ohledu na ustanovení čl. 13 nařízení (EU) č. 1151/2012 pouze za podmínky, že předmětná ochranná známka splňuje požadavky dle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012.
Chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu jsou vždy zapsána ve spojení se zeměpisným údajem – dle zvyklostí jazyka, ve kterém je CHZO/CHOP zapsáno, je použito buď přídavné jméno vyjadřující zeměpisný původ, nebo je zápis proveden spojením „z“ a zeměpisného původu. Čeština připouští obě tyto možnosti (např. u města Znojmo to může být „znojemský“ nebo „ze Znojma“). Chráněné názvy zapsané pro Českou republiku jsou zapsány ve formě přídavného jména vyjadřujícího zeměpisnou oblast a označení produktu (např. Znojemské pivo, Olomoucké tvarůžky, Štramberské uši, Karlovarské oplatky atd.).

V případě, že výrobce/prodejce užije označení vyjadřující zeměpisný původ pomocí tvaru „z“ a zeměpisné oblasti (např. ze Znojma), dochází k připomenutí zapsaného chráněného názvu, což je s uvedeným ustanovením čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 v rozporu. Za připomenutí chráněného názvu lze považovat mimo jiné situaci, kdy slova použitá k označení názvu výrobku zahrnují minimálně část chráněného názvu, a to takovým způsobem, že když je spotřebiteli výrobek pod tímto názvem prezentován, tento název v něm vyvolá představu produktu, jehož název je chráněn1). Např. v případě CHZO „Znojemské pivo“, lze za připomenutí chráněného názvu považovat označení „Pivo ze Znojma“.

Připomenutí chráněného názvu je seznatelné zejména tam, kde se jedná o druhově totožné výrobky (pro spotřebitele srovnatelné).

Zohledněna bude podobnost (zvuková a vzhledová) názvu výrobku nesplňujícího specifikaci, ale podobného (druhově totožného) s výrobkem splňujícím specifikaci pro zapsaný název.

1) Srov. s rozhodnutím ESD C-87/97 - bod 25 (CZ verze není k dispozici): „'Evocation‘, as referred to in Article 13(1)(b) of Regulation No 2081/92, covers a situation where the term used to designate a product incorporates part of a protected designation, so that when the consumer is confronted with the name of the product, the image triggered in his mind is that of the product whose designation is protected.“