Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Publikace sekundární legislativy vztahující se ke sledovatelnosti tabákových výrobků a k bezpečnostnímu prvku

17. 05. 2018
 

Dovolujeme si upozornit na přijetí sekundární legislativy vztahující se ke sledovatelnosti tabákových výrobků a k bezpečnostnímu prvku v návaznosti na čl. 15 a čl. 16 směrnice 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES. Prováděcí akty byly přijaty ¨dne 15. prosince 2017 a byly publikovány v Úředním věstníku dne 16. dubna 2018 a vstoupily v platnost 6. května 2018.

Jedná se o tyto právní předpisy:

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků;
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků;
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.