Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování steviolglykosidů na obalech výrobků

23. 07. 2015
 

Označování steviolglykosidů na obalech výrobků

Steviolglykosidy jsou pro výrobce alternativou k běžně používaným sladidlům, právě pro svůj způsob výroby z rostlinného materiálu.
Steviolglykosidy jsou sladidlem, které lze dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, o potravinářských přídatných látkách (ve znění nařízení (EU) č. 1131/2011, kterým se mění jeho příloha II pokud jde o steviol-glykosidy) při výrobě stanovených potravin používat.
Steviolglykosidy jsou získávány složitým fyzikálně-chemickým procesem z rostliny Stevia rebaudiana, která je v současné době považována za neschválenou potravinu nového typu a stévii tedy nelze – na rozdíl od steviolglykosidů – používat při výrobě potravin. Výroba steviolglykosidů je také rozdílná od způsobu výroby extraktů z bylin – způsob výroby je popsán v nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008,  na straně 270.
Nařízení (ES) č. 1333/2008, o přídatných látkách, nestanovuje podmínky pro použití spojení „přírodní“ + aditivní látka.
Dle přílohy III bod 2.1 nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, je v případě potraviny obsahující sladidlo nebo sladidla povolená podle nařízení č. 1333/2008, připojit údaj „se sladidlem/sladidly“ k názvu potraviny.
Dle přílohy VII část C nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, musí být přídatné látky náležející do jedné ze skupin přídatných látek označeny názvem této skupiny, po kterém následuje jejich specifický název nebo jejich číslo E (tj. např. sladidla)
Východiska:
  • steviolglykosidy jsou přídatnou látkou a jejich značení se musí řídit požadavky na označování přídatných látek
  • steviolglykosidy nelze považovat za extrakt z rostliny Stevia rebaudiana
  • rostlinu Stevia rebaudiana nelze použít při výrobě potravin

Navrhované vyhodnocení označení:
se steviolglykosidy
ANO*
se stévií
NE – stévii nelze do potravin používat, jde o neschválenou PNT viz. Rozhodnutí Komise č. 2000/196
se steviolglykosidy z rostliny stévie/se steviolglykosidy z částí rostliny Stevia rebaudiana
ANO*
se sladidly z rostliny stévie
ANO
s rebaudiosidem A/ se steviosidem
ANO*
s extrakty ze stévie
NE – výroba steviolglykosidů je dle nařízení č. 231/2012 jiná, než výroba extraktů. Extrakty ze stévie nejsou povolenou přídatnou látkou dle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1333/2008
s přírodními sladidly
NE – steviolglykosidy extrahované z rostliny jsou ještě dále upravovány složitým fyzikálně-chemickým procesem. Dle § 2, respektive přílohy č. 1 vyhlášky č. 76/2003 Sb., nejsou steviolglykosidy přírodními sladidly. Proto se jedná o klamání spotřebitele dle článku 16 nařízení č. 178/2002.
slazeno přírodními látkami, slazeno přírodně
NE – steviolglykosidy extrahované z rostliny jsou ještě dále upravovány složitým fyzikálně-chemickým procesem. Dle § 2, respektive přílohy č. 1 vyhlášky č. 76/2003 Sb., nejsou steviolglykosidy přírodními sladidly. Proto se jedná o klamání spotřebitele dle článku 16 nařízení č. 178/2002.
bez sladidel
NE – steviolglykosidy jsou schváleným sladidlem. Dle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1333/2008 jsou steviolglykosidy schválená sladidla.    
bez umělých přípravků
NE – steviolglykosidy jsou extrahované z rostliny, ale jsou ještě dále upravovány složitým fyzikálně-chemickým procesem. Proto se jedná o klamání spotřebitele dle článku 16 nařízení č. 178/2002.
přirozeně sladké, s přírodní sladkou chutí (z rostliny stévie), se sladkou chutí rostlinného původu
NE – lze použít pro potraviny typu med, ovocná šťáva. Steviolglykosidy jsou schválená aditivní látka, sladidlo. Dle nařízení (EU) č. 231/2012 mohou sladidla obsahovat i některé steviolglykosidy, které se v rostlině přirozeně nevyskytují. Proto se jedná o klamání spotřebitele dle článku 16 nařízení č. 178/2002.
steviolglykosidy se přirozeně vyskytují v listech stévie
ANO*
se sladidly přírodního / rostlinného původu
ANO
se steviolglykosidy rostlinného původu, se steviolglykosidy získanými z přírodních surovin
ANO*

*název potraviny musí být doprovázen tvrzením „se sladidly“ dle nařízení č. 1169/2011
Na etiketě by také neměla být graficky znázorněna rostlina Stévie (jde o neschválenou PNT viz Rozhodnutí Komise č. 2000/196), pokud není v její blízkosti uvedeno, že výrobek obsahuje steviolglykosidy.