Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování potravin výrazem „čerstvá sklizeň“

15. 07. 2015
 
Dotaz:
Lze mražené potraviny označit výrazem „čerstvá sklizeň“?
Může se jednat např. o hluboce zmrazenou kukuřici.
Nad slovy Kukuřice sladká je uveden výraz „čerstvá sklizeň“. Výrobce argumentuje skutečností, že je kukuřice zpracována do několika málo hodin po sklizni. Tvrdí, že výrazem „čerstvá sklizeň“ tuto skutečnost zdůrazňuje.
Odpověď:
  1. Ve vztahu k potravinám uváděným na trh obecně
Dle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „Nařízení“) nesmí být informace o potravinách zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu, způsob výroby nebo získání.
V daném případě je výraz „Čerstvá sklizeň“ součástí označení potraviny a je umístěn na přední straně obalu potraviny, přímo nad názvem, pod kterým je potravina uváděna na trh, takže na první pohled upoutá pozornost spotřebitele. Jedná se o výraz neurčitý, nevyplývá z něho žádný faktický význam a nemá ani žádné ustálené použití. Sklizní se totiž běžně rozumí soubor všech prací, jimiž se získávají rostlinné produkty v době jejich dozrávání, jedná se tedy o proces získání rostlinných produktů, nikoli stav potraviny („čerstvost“ potraviny je navíc u mražené kukuřice vyloučena). Dle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení informace o potravinách nesmějí být zavádějící zejména vyvoláním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky. Použití neurčitého výrazu „Čerstvá sklizeň“ v souvislosti s danou mraženou kukuřicí vyvolává dojem, že tato má jiné (lepší) vlastnosti než mražená kukuřice jiná, takto neoznačená. Přitom není jednoznačné, o jaké „lepší“ vlastnosti jde, zda jde o letošní sklizeň, zmrazení do určité (jaké?) doby po sklizni či vlastnosti jiné.
Protože je takové označení neurčité (nevyplývá z něho pro spotřebitele jednoznačná informace), je způsobilé vyvolat ve spotřebiteli omyl, co do skutečných vlastností potraviny.
  1. Ve vztahu k potravinám uváděným na trh, které byly vyrobeny v ČR nebo dovezeny ze třetích zemí
Ve vztahu k potravinám vyrobeným v ČR nebo dovezeným ze třetích zemí navíc ustanovení § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 113/2005 Sb. zakazuje na obalu určeném pro spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech a v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází, uvádět údaje o tom, že charakter nebo původ potraviny je mj. "čerstvý", pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních předpisech.
  1. Závěr
Uvedené označení na mražené kukuřici je třeba posuzovat jako klamání spotřebitele ohledně charakteristiky potraviny ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a) a c) nařízení č. 1169/2011. U jiných potravin bude vždy třeba posoudit okolnosti daného případu.