Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování potravin na regálech slovy „Česká kvalita“ a „Domácí kvalita“

01. 08. 2016
 
Česká kvalita
Z praxe jsou známy situace, kdy provozovatel potravinářského podniku uvádí na trh potravinu, vyrobenou v některé členské zemi EU mimo ČR, nebo ve třetí zemi, a tato potravina byla sice řádně na obalu označena zemí původu, ovšem na regálu u této potraviny je umístěna cedule, na níž je uveden nápis „Česká kvalita“, doplněný o vlajku či trikoloru ČR.
Zdůraznění českého charakteru výrobku slovy „česká kvalita“, s vyobrazením vlaječky nebo trikolory ČR na regálových štítcích, je v takovém případě způsobilé uvést v omyl i průměrně obezřetného spotřebitele. Ten se, pokud jsou mu takové informace poskytnuty, orientuje pro urychlení informovaného výběru potravin podle dominantních informací, které jsou mu nabízeny, a ty ho vedou k závěru, že si kupuje potravinu českého původu. Pak dochází k potlačení samotné informace nacházející se na obalu, že potravina byla vyrobena jinde, než v ČR. Spotřebitel se tak důvodně domnívá, že výrobek, který je mu takto nabízen, skutečně pochází z ČR.
Shora uvedený výklad vychází z koncepce původu potraviny, přičemž ze které země potravina pochází, definuje v současné době nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie tak, že podle čl. 60 odst. 1 tohoto nařízení se za zboží pocházející z určité země nebo z určitého území považuje zboží zcela získané v této zemi nebo na tomto území. Podle čl. 60 odst. 2 tohoto nařízení se zboží, na jehož produkci se podílela více než jedna země nebo jedno území, považuje za zboží pocházející ze země nebo území, kde došlo k jeho poslední podstatné změně.
Pokud byla potravina prokazatelně vyrobena (tedy k poslední podstatné změně došlo) v jiné zemi než je ČR, nelze u ní vyobrazovat vlajku nebo trikoloru ČR, neboť ta je ve spojitosti s termínem „česká kvalita“ způsobilá navodit ve spotřebitelích mylný dojem, že potravina je původem z ČR.
Provozovatel potravinářského podniku v takovém případě uvádí na trh potravinu s nejasnými, zavádějícími informacemi uvedenými v označení, tím uvádí spotřebitele v omyl, čímž porušuje zákaz uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.

Od 1. 1. 2017 bude požadavky na označení „Česká potravina“ nebo na poskytnutí informace zejména slovní, obrazové nebo grafické naznačující, že je země původu je Česká republika upravovat § 9b zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

Domácí kvalita
Obdobným způsobem, jak je uvedeno výše, je možné přistupovat k potravinám, u kterých je na regálu umístěna cedule, na níž je uveden nápis „Domácí kvalita“, doplněný o vlajku či trikoloru ČR. Pokud však regálové označení „Domácí kvalita“ není doplněno vlajkou či trikolorou ČR, je potřeba každou situaci posoudit ad hoc. Výraz „domácí“ nemusí být použit ve smyslu tuzemský, ale může být použit i ve smyslu „doma vyrobený“ a jako takový je zakázaný ustanovením § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.