Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování potravin datem minimální trvanlivosti

01. 08. 2016
 
Dotaz: (popis případu)
Na obale potraviny určeném pro spotřebitele (v tomto konkrétním případě se jedná o láhev rostlinného oleje) je uvedeno: „Minimální trvanlivost do data uvedeného na hrdle láhve“.
Na hrdle láhve jsou uvedena dvě různá data: „17.03.2007“ a „i KA 17/03/08“, přičemž na obale potraviny není uvedena vysvětlující informace, které datum představuje označení data minimální trvanlivosti.
Je správný způsob, jakým je uvedeno datum minimální trvanlivosti potraviny?
Odpověď:
Způsob, jakým je na obale rostlinného oleje vyznačeno datum minimální trvanlivosti, není pro spotřebitele srozumitelný. Výše popsané označení je tak způsobilé uvádět spotřebitele v omyl a je považováno za zavádějící ve smyslu nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen "Nařízení").
Jak psát datum minimální trvanlivosti je upraveno v čl. 24 Nařízení a jak se příslušné datum vyjadřuje, upravuje příloha X Nařízení.
Výše popsané označení je nutné považovat za „zavádějící“ ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a) tohoto Nařízení, podle kterého nesmí být informace o potravinách zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání.