Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování některých drobných typů cukrovinek, např. lízátek

01. 08. 2016
 
Dotaz:
  1. Je nutné označování některých drobných typů cukrovinek, např. lízátek, drobných čokoládek, které jsou prodávány jednotlivě a neoznačeny nebo je dostačující označit jen skupinové balení, ze kterého jsou prodávány?
  2. Co je považováno za velikost plochy povrchu obalu kulatého výrobku?
  3. Jaké označení požadovat v případě jednotlivě sypaných nebalených i v obalech cukrovinek (malých bonbónů) prodávaných na váhu? Je třeba na takto prodávané potraviny pohlížet jako na nebalené dle § 8 zákona o potravinách?
Stanovisko k dotazům:
Ad 1)
Uvedené výrobky jsou balenými potravinami, přičemž čl. 12 nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví, že povinné informace o dané potravině musí být uvedeny přímo na obalu nebo na etiketě k němu připojené. Seznam povinných údajů stanoví čl. 9 a 10 a příloha III nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Výjimka pro neuvedení určitých povinných údajů na obalu nebo etiketě je stanovena v čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011: „V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha1 je menší než 10 cm2, je povinné uvádět na obalu nebo etiketě pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) se uvedou jinými prostředky nebo se poskytnou na žádost spotřebitele“, přičemž nařízení u informací o složení poskytnutých na žádost spotřebitele u těchto typů výrobků nepředepisuje písemnou formu.
Ad 2)
Za největší plochu obalu u kulatých výrobků se považuje plocha povrchu koule.
Ad 3)
Na cukrovinky (malé bonbóny) nebalené i v obalu, které jsou prodávané na váhu a ne jednotlivě po kusech je třeba pohlížet jako na nebalené potraviny dle § 8 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (Dále jen "Zákon") a musí být označeny povinnými údaji dle § 8 Zákona.