Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování jednosložkového zahuštěného rajčatového protlaku údajem o množství rajčatové složky

15. 07. 2015
 
Dotaz:
Může SZPI vyžadovat označení jednosložkové potraviny „Tomato Puree Rajčatový protlak“ údajem o množství rajčatové složky?
Odpověď:
Problematiku složek potravin a jejich značení řeší nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen nařízení 1169/2011), které je použitelné od 13. 12. 2014 ve všech členských státech EU přímo, neboť se jedná o nařízení. Složkami a jejich značením se zabývají zejména v čl. 18 až 23 a v přílohy č. VII – IX. Toto nařízení nahradilo směrnici 2000/13/ES (resp. dříve směrnici 79/112/EHS), která tuto oblast upravovala dříve. Z důvodu aplikační přednosti přímo použitelné normy EU před vnitrostátním pravidlem, má nařízení 1169/2011 aplikační přednost před vyhláškou č. 113/2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků.
Čl. 22 nařízení 1169/2011 odst. 1 definuje, že uvádění údajů o množství složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny se uvede, pokud je dotčená složka nebo skupina složek uvedena v názvu potraviny nebo ji spotřebitelé s tímto názvem obvykle spojují nebo v označení zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním důležitá pro charakterizaci potraviny a pro její odlišení od výrobků, s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu. V tomto případě je tedy deklarace množství složek (Quantita­tive Ingredients Declaration = QUID) v rámci EU povinná. V současné době Komise aktualizuje pro potřeby nařízení 1169/2011 tzv. výkladovou pomůcku „General guidelines for implementing the principle of Quantitative Ingredients Declaration (QUID) – Article 7 of Directive 79/112/EEC as amended by Directive 97/4/EC“[1], která může být zdrojem cenných informací.
Příloha VIII odst. 4 písm. a) nařízení 1169/2011 dále stanovuje technická pravidla pro uvádění údajů o množství složek. Ovšem u jednosložkového zahuštěného rajčatového protlaku nelze poukazovat na znění přílohy VIII odst. 1 písm. a) bodu iv) a tvrdit, že volbu spotřebitele neovlivňuje množství použitých rajčat, tedy rajčatové složky. Toto množství je podle názoru SZPI podstatným údajem, který od sebe odlišuje různé protlaky, které jsou v tržní síti jednotně označeny jako „zahuštěné“ a které se liší množstvím použitých rajčat, resp. tím, do jaké míry byla tekutina z protlaku odpařena.
Závěr:
PPP, který uvádí do oběhu jednosložkovou potravinu s názvem Tomato Puree Rajčatový protlak, je povinen tuto potravinu označit údajem o množství rajčatové složky. Toto množství je třeba na obalu potraviny uvést, protože se jedná o složku použitou v názvu potraviny. Obdobně by se postupovalo, pokud by složka nebyla použita v názvu potraviny, ale byla by v označení zdůrazněna slovně, obrazově nebo graficky.
Aktualizováno: 15. 7. 2015