Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování džemů

25. 11. 2015
 
Dotaz:
Jedná se o uvádění spotřebitele v omyl, je-li výrobek označen po obsahové stránce zcela v souladu s právní úpravou např. pravidla pro zvýrazněnou složku v názvu - čl. 22 nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“), nicméně údaje, které spotřebitele informují o pravé povaze potraviny a umožňují mu tak provést informovaný výběr v rámci dané kategorie výrobků, jsou upozaděny oproti informacím zvýrazněným?
Příklad - potravina „džem“, jenž je na přední straně etikety označen například jako „Meruňka“ („Malina“, „Jahoda“ atd.) nebo jako „Džem s jahodami“ spolu s doprovodným grafickým znázorněním dané vyjmenované suroviny, který je však zároveň dle zadní strany či z boku etikety zařazen do skupiny „Džem jablečno-meruňkový“ („Džem jablečno-malinový“, „Džem jablečno-jahodový“ atd.), přičemž tyto údaje jsou významně upozaděny oproti zvýrazněné složce.
Odpověď:
Dle čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 nesmí označování a obchodní úprava potravin uvádět spotřebitele v omyl. Dle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání.

Na základě výše uvedeného je nutné konstatovat, že zákaz uvádět spotřebitele v omyl se vztahuje na každou potravinu, tj. i potravinu, jejíž označení je po obsahové stránce zcela v souladu s potravinovým právem.
Vždy je nutné posuzovat, zda byla naplněna nutná intenzita protiprávního jednání pro konstatování, že by mohl být spotřebitel uváděn v omyl. V daném případě jde zejména o zodpovězení následující otázky s přihlédnutím k různým aspektům daného způsobu provedení označení potraviny:
  • Může dané označení a jeho způsob provedení vyvolat ve spotřebiteli dojem, že se jedná o výrobek, v němž je obsažena pouze jedna ovocná složka, která je zvýrazněna jak slovně tak obrazově na přední, v obchodě běžně vystavené straně etikety (meruňky, maliny, jahody, …), zatímco zadní či boční strana etikety uvádí, že obsahuje taktéž nezanedbatelný nebo dokonce převažující podíl jiné složky (např. jablečné).
  • Je třeba rovněž posoudit, zda je označení přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné (čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011) – tj. posoudit zejména jednoznačnost a obsahový soulad údajů na etiketě (srozumitelnost), velikost písma údajů na zadní či boční straně etikety, kde se spotřebitel může seznámit se skutečným složením výrobku v porovnání s údaji zvýrazněnými, zda je zajištěn dostatečný kontrast mezi tiskem a pozadím (čitelnost).
S ohledem na specifičnost způsobu označení každého výrobku je nutné hodnotit každý výrobek individuálně.
Aktualizováno 25. 11. 2015