Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování alergenů u nebalených potravin

09. 11. 2016
 

Dotaz:

Lze výčet alergenů v nebalené potravině uvádět číselným kódem nebo je nutné výčet alergenů v nebalené potravině uvádět slovním vyjádřením?

Odpověď:

Informace o alergenech v nebalených potravinách podle nařízení EU:

Podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“) jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej, je povinné poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. c), tedy údajů o každé látce nebo pomocné látce uvedené na seznamu v příloze II nebo odvozené z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě (dále jen „alergeny“).

Podle čl. 44 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 mohou členské státy přijmout vnitrostátní opatření pro způsob poskytování údajů nebo jejich částí podle odstavce 1 a případně pro způsob jejich vyjadřování a uvádění.

Nařízení (EU) č. 1169/2011 tedy v čl. 44 stanovuje obecnou povinnost poskytnout konečnému spotřebiteli informace o alergenních látkách u nebalených potravin tedy i pokrmů, avšak zároveň dává členským státům možnost upravit si na národní úrovni vlastní způsob poskytování těchto údajů, způsob jejich vyjadřování a uvádění.

Informace o alergenech v nebalených potravinách podle národní úpravy:

Podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“) provozovatel potravinářského podniku (PPP), který uvádí na trh nebalenou potravinu, je povinen v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně zpřístupnit podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin další snadno čitelné údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011, tedy alergeny.

Pokud se týká způsobu poskytování údajů o alergenech u nebalených potravin, zákon č. 110/1997 Sb. přímo odkazuje na podmínky stanovené pro balené potraviny v nařízení (EU) č. 1169/2011. Ty jsou specifikovány v čl. 21, podle kterého se alergeny uvádějí v seznamu složek s jasným odkazem na název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II a název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí. Není-li seznam složek uveden, musí být součástí údajů o alergenech slovo "obsahuje" a následně název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II tohoto nařízení.

U nebalené potraviny v blízkosti místa, kde je nabízena k prodeji (např. vedle nebo na prodejním pultu), tedy musí být alergen slovně vyjádřen dle požadavků čl. 21 nařízení (EU) č. 1169/2011. Lze si představit různé situace, jak může PPP informaci o alergenech uvést. Např. může být uvedena přímo na cenovce, tedy v těsné blízkosti, se slovem „obsahuje:“ a slovním výčtem všech alergenů, které potravina obsahuje. Je možné mít na vitríně nebo vedle vitríny katalog s výrobky, kde budou alergeny součástí složení a zde by měly být zvýrazněny/odlišeny od ostatních složek. Vzhledem k tomu, že informaci o složení lze poskytnout pouze na vyžádání, nemusí být v katalogu na vitríně uvedeno celé složení, ale postačí, pokud u výrobku bude údaj „obsahuje:“ a slovní výčet alergenů.

S ohledem na znění § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. není dostačující způsob označení alergenů, pokud je např. pouze u cenovky v těsné blízkosti potraviny uveden číselný kód alergenu a na stěně vedle vitríny je seznam číselných kódů s vysvětlením, co kódy znamenají. V tomto případě nejsou naplněny požadavky čl. 21 nařízení č. 1169/2011. Označování pomocí číselných kódů lze použít pouze jako informaci navíc, nad rámec výše uvedeným požadavkům. Např. pokud budou u cenovky v těsné blízkosti číselné kódy, které budou na stěně vedle vitríny vysvětleny, ale zároveň bude na vitríně katalog se složením a zdůrazněnými alergeny nebo jen katalog s výrobky a údajem „obsahuje:“ a výčet alergenů.

Informace o alergenech v pokrmech podle národní úpravy:

Informace k tomuto tématu naleznete v samostatném článku zde.